Canon Aplio 450

Uživatelská recenze

Celkový dojem

Dominuje velký monitor, relativně malý ovládací pult a stabilní podstavec malých rozměrů. Porovnám-li jej s Canon Aplio a550, nenacházím příliš rozdílů.

Ovládání

Přímo na ovládacím pultu jsou umístěny základní prvky jako je trackball obklopený tlačítky. Další nastavování se odehrává na dotykovém panelu. Freeze najdeme vpravo dole. TGC na ovládacím pultu chybí. Tlačítko „2D“ je na pultu vpravo.

Zobrazení – lineární sonda

Defaultně je přednastavený poměrně měkký obraz. Doppler je živý, přesný a citlivý. PW doppler opět dobře citlivý.

Zobrazení – konvexní sonda

Měkký obraz s množstvím detailů. Na konvexní sondu citlivý a dobře nastavitelný doppler.

Závěr

Přístroj vhodných rozměrů s vynikajícím výkonem. Oproti Canon Aplio a550 chybí TGC na ovládacím panelu.