Deprese

Co je to deprese:

Pojem deprese je velmi starý koncept, onemocnění s charakteristikami deprese bylo popsáno již ve starověkém Egyptě. V moderní evropské medicíně byl zprvu používán častěji pojem melancholie.
Deprese, neboli patologický smutek, může být dělena na mírnou, střední a těžkou. Projevuje se více než dva týdny trvajícími příznaky, mezi které patří: smutek po většinu dne, snížení zájmu ve většině denních aktivit, insomnie nebo hypersomnie, psychomotorická retardace nebo agitovanost, změny chutě k jídlu, neúmyslný úbytek nebo přírůstek hmotnosti, únava nebo ztráta energie po většinu dne, pocit bezcennosti nebo viny, problémy s koncentrací a snížená schopnost myslet nebo nerozhodnost, myšlenky na smrt nebo sebevražedné tendence.

Jak lze depresi rozpoznat:

Kritéria podle Mezinárodní klasifikace nemocí:

A. Depresivní epizoda by měla trvat alespoň 2 týdny

B. Jedinec nikdy neprodělal (hypo-) manickou epizodu a deprese není způsobena psychoaktivními látkami.

C. Musí být přítomny alespoň 2 z následujících 3 znaků:

1. Depresivní nálada v abnormální míře téměř každý den po většinu dne.

2. Ztráta zájmu nebo potěšení při obvykle příjemných aktivitách.

3. Pokles energie nebo zvýšená unavitelnost.

D. Z následujících znaků musí být přítomen minimálně 1:

 1. Ztráta sebedůvěry nebo sebeúcty.
 2. Výčitky vůči sobě samému nebo pocity viny.
 3. Opakované myšlenky na smrt nebo sebevraždu či suicidiální chování.
 4. Snížená schopnost myslet, soustředit se, váhavost nebo nerozhodnost.
 5. Změna psychomotorické aktivity s agitovaností nebo zpomalením.
 6. Poruchy spánku.
 7. Snížení nebo zvýšení chuti k jídlu s odpovídajícími změnami hmotnosti.

Jak lze depresi léčit:

 • úprava životosprávy, zdravým životním stylem, odstraněním stresorů v okolí, dostatek spánku, racionální strava.
 • psychoterapie
 • antidepresiva
  • Volba vhodné léčby je úlohou lékaře.

Co dělat při příznacích deprese:

Navštivte lékaře, ke kterému máte důvěru a svěřte se mu. Buďte otevření a upřímní. Není třeba se obávat nepochopení. Na dalším postupu se pak domluvíte.