Menu

Diagnostika

Diagnostické metody aktuálně dostupné v naší ordinaci

Ultrasonografie

Diagnostický ultrazvuk používám v podstatě denně již mnoho let. Jeho použitím je možné již v prvním kontaktu s pacientem provézt řadu diagnosticky cenných vyšetření, které v celé řadě případů vedou přímo ke stanovení diagnózy. Je velmi přínosný k vyšetření bolestí břicha, podezření na žilní trombózu, ale i dalších akutních stavů, jako je třeba výpotek v osrdečníku, pohrudniční výpotek při selhávání srdce nebo těžkých plicních zánětech apod. K dispozici máme diagnostický ultrazvukový přístroj, který je možné v případě potřeby složit a odnést např. domů k pacientovi.

Hoterovská monitorace krevního tlaku

Metoda je založena na přenosném přístroji, který má pacient zavěšený na těle a který mu v pravidelných intervalech měří krevní tlak, nejčastěji po dobu 24 hodin. Používáme ji k diagnostice vysokého tlaku, monitorování léčby za účelem její ev. úpravy, k diagnostice tzv. hypertenze bílého pláště.

RTG disgnostika

Úzce spolupracujeme s RTG pracovištěm MUDr. Rotta. Pacienti po pořízení snímku se zpravidla vracejí do naší ordinace, kde se nám zobrazí snímek na monitoru počítače. První „akutní“ posouzení RTG snímku provádím sám, později mám k dispozici (většinou v intervalu několika hodin) i popis odborného rentgenologa

Počítačová spirometrie

Umožňuje vyšetření plicních objemů, maximální výdechové rychlosti za sekundu a dalších parametrů, které jsou cenné k diagnostice eno monitorování léčby astmatu, chronické obstrukční choroby bronchopneumonální apod.. Může sloužit také odlišení dušnosti z příčiny plicní a srdeční.

EKG

K dispozici jsou 2 EKG přístroje. Přístroj se využívá k vyšetření elektrické aktivity srdce. Je důležitým diagnostickým nástrojem u poruch srdečního rytmu, dále u nedokrevnosti srdečního svalu (srdeční infarkt), je možné klasifikovat známky přetížení levé srdeční komory apod

Doplerovské ultrazvukové měření kotníkových indexů

Používáme k odhalování nebo posuzování ischemické choroby dolních končetin. Jedná se o závažnou a poměrně rozšířenou nemoc, která může vézt až k amputaci nohou.

Měření kotníkových indexů oscilometrickou metodou

Provádíme přístrojem BOSO, měříme současně na obou horních i dolních končetinách.
Vyšetření je hrazené pojišťovnou v těchto případech:
U pacientů nad 60 let s alsespoň jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem (vysoký tlak, vysoký cholesterol…) 1x ročně
U diabetiků 1x ročně v rámci jejich pravidelného sledování.
U všech pacientů, které mají příznaky ischemické choroby dolních končetin.

Laboratorní vyšetření dostupná v ordinaci do několika minut

1. CRP – parametr ukazující na např. zánětlivý proces v těle
2. INR (Quickův test) – ukazuje naředění krve např. u pacientů léčených warfarinem.
3. Glykovaný hemoglobin – parametr ukazující dlouhodobou úroveň kompenzace
cukrovky
4. Glykémie – aktuální hodnota krevního cukru
5. Troponin – látka uvolňující se z poškozené srdeční svaloviny. Ukazuje na možné
poškození srdce, např. nedokrevností (srdeční infarkt)
6. D-dimery – může ukázat např. krevní sraženinu v těle, jaká je při hluboké žilní trombóze
a nebo plicní embolii
7. Hladina Hemoglobinu (červeného krevního barviva)
8. Průkaz Streptokoka typu A (častý původce angín)
9. Vyšetření moče chemicky
10. Vyšetření stolice na skryté krvácení