Menu

Terapie

Akutní medicína:

Ordinace je vybavena ke zvládnutí zdraví a/nebo život ohrožujících stavù. Všichni naši lékaři neustále pracují v nemocnici a tudíž mají neustálý kontakt s neodkladnou medicínou. Přínosnou metodou je urgentní ultrasonografie, která dokáže během krátké doby určit často definitivní diagnózu. Touto metodou se zabýváme i výzkumně a přednášíme ji na odborných kongresech. Ambulance je vybavena dvěma kufry pro aktuní zásahy i v okolí polikliniky. Disponujeme Laryngoskopem s Flaplight technikou pro případy obtížné intubace.

Ordinace je vybavena ke zvládnutí zdraví a/nebo život ohrožujících stavù. Všichni naši lékaři neustále pracují v nemocnici a tudíž mají neustálý kontakt s neodkladnou medicínou. Přínosnou metodou je urgentní ultrasonografie, která dokáže během krátké doby určit často definitivní diagnózu. Touto metodou se zabýváme i výzkumně a přednášíme ji na odborných kongresech. Ambulance je vybavena dvěma kufry pro aktuní zásahy i v okolí polikliniky. Disponujeme Laryngoskopem s Flaplight technikou pro případy obtížné intubace.


Léčebně preventivní péče

Dùraz klademe na kardiovaskulární prevenci. Poskytujeme plnou péči všeobecného praktického lékařství pro dospělé. Dispenzarizujeme pacienty s chronickými nemocemi, provádíme preventivní prohlídky a léčíme akutní stavy.
Provoz ambulance je zajištěn i při výpadku elektrické energie náhradními zdroji na několik hodin.


Předepisování receptů na dálku

Ze zákona jsme povinni předepisovat tzv. „recepty na dálku“ neboli elektronické recepty. Léky tedy můžeme předepisovat po splnění legálních podmínek i bez fyzického kontaktu s pacientem, v režimu tzv. telemedicíny.


Infúzní terapie:

Jedná se jak o infùze při léčbě akutních stavù, tak o terapeutické, (např. analgeticko-myorelaxační) infùze při bolestivých stavech. Podáváme infùze s vit. C – vzhledem ke krátkodobým zkušenostem s touto léčbou pouze na přání pacienta.

Nejčastěji podávané infúze:


Punkce pod sonografickou kontrolou:


Drobné chirurgické výkony

Naše sestry mají bohaté zkušenosti s ošetřováním chirurgických pacientů.
Ambulance je vybavena možností sterilního zarouškování operačního pole a sterilizovanými chirurgickými nástroji.


Neurální terapie podle Hunekeho


Pulsní magnetoterapie

Pro léčbu zejm. bolestivých stavù pohybového aparátu.


Léčebný ultrazvuk

K léčbě bolestí pohybového aparátu. Aplikují naše sestry po indikaci naším lékařem. Používáme i jako vehikulum k shiftu léčebné látky do potřebného místa.

Sledování diabetiků 2. typu

Provádíme komplexní péči o diabetiky 2. typu na perorální terapii. Pacienti jsou sledovány v pravidelných intervalech. Je sledována úroveň dlouhodobé kompenzace diabetu a snažíme se předcházet vzniku orgánových komplikací.


Výplachy zevního zvukovodu


Inhalační terapie

Provádíme s mukolytiky, ev. bronchodilatancii.

Po individuální domluvě je možné zajistit a zorganizovat lékařskou péči v kvalitních nemocnicích v Německu.


Léčení v Německu:

Naši pacienti mohou být vyšetřováni, léčeni a hospitalizováni ve Weidenu, nebo Tirschenreuthu. Většinou jsou ošetřováni česky mluvícími lékaři.

Recepty z Německa


I českým pacientům můžeme po splnění legálních podmínek předepisovat německé léky, které si mohou vyzvednout v Německu. Tyto léky se neobjeví v lékovém záznamu pacienta.