Ceník

Ceník zdravotních výkonů platný od 1. 1. 2019
Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání na žádost pacienta (vstupní, výstupní, mimořádná; mimo smluvní závodní péči)500 Kč
Vystavení Zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství300 Kč
Lékařská prohlídka k vydání Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel500 Kč
Lékařská prohlídka k vydání Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu500 Kč
Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu na vysoké škole300 Kč (za libovolný počet přihlášek v jednom kalendářním roce)
Stanovení CRP z kapilární krve analyzátorem SMART v ordinaci (pro samoplátce) 120 Kč
Stanovení INR z kapilární krve analyzátorem SMART v ordinaci (pro samoplátce) 130 Kč
Test na průkaz kardiálního troponinu I (cTnI)160 Kč
Test na D-dimery160 Kč
Moč papírkem PHAN pro samoplátce30 Kč
Stanovení glykémie z kapilární krve glukometrem na přání pacienta30 Kč
Stanovení glykémie z kapilární krve glukometrem na přání pacienta30 Kč
Analgeticko-myorelaxační infůze (samoplátce)180 Kč
Vyšetření břicha ultrazvukem na přání pacienta200 Kč
Stanovení HbA1c z kapilární krve analyzátorem SMART v ordinaci (pro samoplátce a pacienty VZP)170 Kč
Infůze při akutních dyspeptických potížích horního typu200 Kč
Obstřik (periferní nervové bloky apod.) – samoplátce120 Kč
Aplikace Procain penicillinu (samoplátce)70 Kč
Aplikace Retarpenu (smoplátce)170 Kč
Provedení Holterovské monitorace krevního tlaku na přání pacienta400 Kč
Provedení Holterovské monitorace EKG na přání pacienta900 Kč
Test na skryté krvácení ve stolici pro samoplátce80 Kč
Stanovení CRP a Hemoglobinu zároveň z kapilární krve analyzátorem SMART v ordinaci (pro samoplátce)120 Kč
EKG na žádost pacienta120 Kč
Aplikace očkovacích látek, které si přinesl pacient zdarma
Nepovinné očkovánícena vakcíny dle aktuálního ceníku distributora vakcín
Očkování proti klíšťové encefalitidě750 Kč / 1 vakcínu
Očkování proti chřipce dle novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pacienti nad 65 let, po splenektomii, transplantaci krvetvorných buněk, se závažným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin, diabetici a pacienti umístění v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech pro seniory zdarma
Očkování proti chřipce – pacienti nespadající do žádné z výše uvedených kategorií200 Kč
Infuze s vitamínem C700 Kč
Sepsání Návrhu na lázeňskou léčbuzdarma
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta200 Kč
Vyplnění tiskopisu pro pojišťovnu (hodnocení úrazu) 400 Kč
Ostatní vystavení potvrzení na žádost pacienta500 Kč
Ošetření pacientů v případech, kdy ordinace nemá smluvní vztah s pojišťovnou pacienta200 Kč
Závodně-preventivní péčedle smluvních podmínek ve smlouvě se zaměstnavatelem
Vyšetření, ošetření, prohlídka, administrativní úkony mimo ordinační dobu1000 Kč
Kopírování ze zdravotní dokumentace2 Kč / 1 stránku
Výpis ze zdravotní dokumentace v německém jazyce200 Kč