Stanovení CRP (C-reaktivního proteinu) v ordinaci

Co je CRP?

CRP (C-reaktivní protein) se běžně vyskytuje v těle člověka. Při zánětu se jeho hladina zvyšuje. Podle jeho hladiny v těle člověka je za určitých okolností možno určit charakter zánětu (bakteriální / virový, popř. mykotický). To je důležité proto, aby byla správně stanovená léčba.

Co znamená zvýšení CRP?

Hladina CRP musí být hodnocena společně s klinickým stavem pacienta. Toto hodnocení provádí lékař. Samotná hladina sama o sobě nám příliš neřekne. Důležitou roli hraje i zkušenost lékaře. Např. pokud se zánět nachází ve vedlejších dutinách nosních, může tělo zareagovat nižší hladinou CRP, než by reagovalo na zánět v jiné lokalitě.

Kdy stanovujeme CRP?

Lékař jeho stanovení indikuje, pokud se chce o stavu pacienta dozvědět více. V žádném případě neplatí rovnice: „vysoké CRP = nasadíme antibiotika“.

Hrazení vyšetření CRP

Pojišťovny hradí vyšetření CRP jen v tzv. indikovaných případech, t.o jest v těch případech, je-li k jeho stanovení důvod. Tím důvodem je to, zda jeho stanovení povede k rozhodnutí o povaze další léčby. Pokud si pacient chce uhradit stanovení CRP sám (např. ze zvědavosti nebo např. chystá-li se na dovolenou a chce vědět, zda se ve jeho těle nic zlého neděje), je to bez problémů možné v podstatě kdykoliv.

Jak vyšetření CRP v naší ordinaci provádíme?

Vyšetření se provádí z kapky krve získané z prstu (tzv. kapilární krev). Výsledek vyšetření je k dispozici do několika minut.