Neurální terapie Waldsassen

Neurální terapie podle Hunekeho

Provádíme ve spolupráci s privátní praxí Martina Burgera ve Waldsassenu, kde také probíhá vlastní terapie. Tuto terapii není možné absolvovat v České republice, je třeba dojet do Waldsassenu (asi půlhodina cesty z Mariánských Lázní).

Princip:

Je založen na principu, kdy je funkce orgánu lidského těla potlačena nebo posílena určitými impulsy, jako jsou např. infiltrace anestetiky, a to s cílem „restartu“ nebo znovunastolení rovnováhy. Popsat tuto metodu v několika odstavcích je obtížné. Systém je poměrně komplikovaný a také působení v jednotlivých orgánech a/nebo při léčení jednotlivých nemocí je různé. Někdy se jedná např. o ovlivnění vegetativního nervového systému, jindy o segmentální dráždění určité inervované oblasti s cílem ovlivnit nervové dráhy odpovídající poruchy. Nejedná se v žádném případě o „alternativní medicínu“, ale o exaktní vědu založenou na anatomii, fyziologii a zkušenostech neurálních terapeutů. V roce 1925 pozoroval Ferdinand Huneke „sekundární fenomén“ při ošetřování pacientů regionální anestezií. Popsal princip, na jehož základě je možné tyto „sekundární fenomény“ použít k ovlivnění hormonální, neuromuskulárních lymfatických a jiných poruch. Skrze myorelaxační, protizánětlivé, prokrvující a blokující účinky je možné nastartovat hojivě procesy.

Jak terapie vypadá:

Terapeut pacienta musí nejdříve vyšetřit a zjistit,l zda jsou jeho potíže vůbec řešitelné touto metodou. Pak navrhne postup, který konzultuje s pacientem. Toto vstupní vyšetření může trvat až několik hodin. Pak se přistupuje k vlastní terapii. Na těle pacienta jsou vyznačeny segmenty, event. body, do kterých je infiltrováno lokální anestetikum. Tato procedura může být mírně bolestivá. V dalších sezeních se vyhodnocuje účinek předchozí terapie a je navrhován další postup.

Příklady pro indikaci neurální terapie:

 • Alergie, astma, alergická rýma
 • Bolesti hlavy, bolesti krční páteře
 • Poruchy spánku
 • Chronické bolesti pohybového aparátu
 • Chronická gynekologická onemocnění
 • Artrózy
 • Neuralgie – např. po Herpes Zoster
 • Bolesti dolní části zad
 • Neurologické onemocnění – např. mírnění příznaků roztroušené sklerózy
 • Chronické potíže s močovým měchýřem, prostatou
 • Tinitus