Rezidenční místo pro lékaře

  • Kvalitní praktické vzdělání ve všeobecné medicíně
  • Zkušenosti v urgentní medicíně a malé chirurgii
  • Získání zkušeností v sonografii (břicha, cév včetně tepen, štítné žlázy, small parts, FAST protokol, eFAST protokol)
  • Získání zkušeností v echokardiografii
  • Všechna další vyšetření a terapie dostupná v naší ordinaci (Holter TK, infúzní terapie, POC laboratoř, dopplerometrie, oční refraktometrie, oční tonometrie, perimetrie)
  • Rozvoj schopností psychosomatické medicíny
  • Absolvování stáží na našich smluvních pracovištích, které kompletně pokryjí předatestační přípravu

Zájemcům o práci u nás dále nabízíme:

  • Pomoc s vyřízením dokumentů pro práci v Německu
  • Možnost vykonávat pohotovostní služby ve zdravotnických zařízeních, se kterými spolupracujeme
  • Pro vážné zájemce výhledově ubytování ve služebním bytě

Odkazy:

https://www.svl.cz/files/files/RM/2023/RM2023-1219.pdf

https://www.svl.cz/zpravy/vyhlasena-vyberova-rizeni-na-rezidencni-mista-2023.html