Články

 1. Podlipný J1, Hess Z, Vrzalová J, Rosolová H, Beran J, Petrlová B.: Lower serum levels of interleukin-6 in a population sample with symptoms of depression than in a population sample without symptoms of depression. Physiol Res. 2010;59(1):121-6. Epub 2009 Feb 27. PUBMED
 2. Hess Z., Rosolová H., Topolčan O., V. Polívková, Pikner R., Podlipný J., Petrlová B., Holubec L.: Depresivní porucha ve vztahu k parametrům funkce štítné žlázy, pilotní studie. Biomarkers and Environment 2004; (Suppl 1):109-113.
 3. Rosolová H., Hess Z., Petrlová B., Podlipný J.: Depresivní poruchy a metabolický syndrom inzulínové rezistence. Causa subita 2004; 7(5):194.
 4. Hess Z., Vojtíšek R., Holubec L., Fínek J., Topolčan O., Rosolová H., Podlipný J.: Sledování výskytu deprese a jiných psychopatologií u hospitalizovaných onkologických pacientů – pilotní studie. In: Edukační sborník. XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno, Dataprint Brno 2004, s. 338-340.
 5. Petrlova B., Rosolova H., Hess Z., Podlipny J., Simon J.: Depressive disorders and the metabolic syndrome of insulin resistance. Semin Vasc Med 2004; 4(2):161-165. PUBMED
 6. Hájek T., Bartůněk L., Topolčan O., Polívková V., Hess Z., Holubec L. jr.: Role prokalcitoninu ve sledování nemocných po kardiochirurgických výkonech. Rozhl Chir 2004; 83(7):337-341. PUBMED
 7. Rosolová H., Hess Z., Podlipný J., Petrlová B.: Metabolický syndrom a skrytá deprese. Medicína po promoci 2004; 5(Suppl 5):14-17.
 8. Rosolová H., Hess Z., Podlipný J., Petrlová B.: Metabolický syndrom X a skrytá deprese. Causa subita 2004; 7(9):360-363.
 9. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B.: Metabolický syndrom a skrytá deprese v populačním vzorku. čas. Lék. čes. 2004; 143(12):840-844. PUBMED
 10. Petrlová B., Šimon J., Rosolová H., Hess Z., Podlipný J.: Depresivní poruchy a metabolický syndrom inzulínové rezistence. Kazuistiky v diabetologii 2005; 3(1):12-17.
 11. Hess Z.: Dyslipidemie. Causa subita 2005; 8(9):374-376.
 12. Ševčík P., Polívka J., Hess Z.: Cerebrovaskulární rezerva bazilární a střední mozkové tepny. Komparativní studie s použitím transkraniální dopplerometrie a CO2. čes. a slov. Neurol. Neurochir. 2005; 68/101(6):378-381.
 13. Hess Z., Podlipný J., Mayer O. jr., Rosolová H.: Subklinická hypotyreóza a deprese. Remedia 2005; 15(6):537-540.
 14. Hess Z., Podlipný J., Rosolová H.: Metabolický syndrom – nová definice, význam však zůstává. Causa subita 2006; 9(1):13-15.
 15. Šimon J., Hess Z.: Glycogenosis III a diabetes u mladé ženy. Kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 2006; 4(1):4-7.
 16. Podlipný J., Hess Z.: Deprese, metabolický syndrom a diabetes mellitus. Psychiat. pro Praxi 2006; 7(2):73-75.
 17. Podlipný J., Hess Z.: Deprese, metabolický syndrom a diabetes mellitus. Interní Med. 2006; 8(7-8):348-351.
 18. Podlipný J., Hess Z.: Deprese, kardiovaskulární choroby a infarkt myokardu. Psychiat. pro Praxi 2006; 7(4):165-167.
 19. Podlipný J., Hess Z., Honzík J., Bolek L., Petrlová B.: Může být virtuální realita alternativou sebeposuzovací škály pro diagnostiku deprese? První úspěšné pokusy. In: Plzeň. lék. Sborn. 2005; (Suppl 80). 1. vyd. Praha, Karolinum 2006, s. 45-47.
 20. Hess Z., Rosolová H., Petrlová B., Podlipný J., Topolčan O., Holubec L.: Role deprese ve vnitřním lékařství. In: Plzeň. lék. Sborn. 2005; (Suppl 80). 1. vyd. Praha, Karolinum 2006, s. 165-169.
 21. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Topolčan O., Petrlová B.: Deprese a stresové hormony. In: Plzeň. lék. Sborn. 2006; sv. 72. 1. vyd. Praha, Karolinum 2006, s. 97-100.
 22. Šornová T., Hess Z., Fiala O., Solfronk J., Honzík J., Ingeliová E., Bolek L., Podlipný J.: Test depresivity ve virtuální realitě – výsledky pilotní studie. New EU Magazine of Medicine 2007; 2:26-31.
 23. Šornová T., Hess Z., Podlipný J., Ševčík P.: Deprese a somatická onemocnění. New EU Magazine of Medicine 2007; 2:21-25.
 24. Šornová T., Hess Z., Podlipný J., Ševčík P.: Hladina kortizonu a katecholaminů u deprese a jiných psychopatologií. New EU Magazine of Medicine 2007; 2:39-42.
 25. Ševčík P., Polívka J., Hess Z., Vašta Z.: Reprodukovatelnost měření indexu CO2- reaktivity mozkových tepen pomocí transkraniální dopplerometrie. čes. a slov. Neurol. Neurochir. 2006; 69/102(1):39-44. IF 0,045
 26. Ševčík P., Vacovská H., Rohan V., Lavička P., Ambler Z., Polívka J., Hess Z.: Gelastické záchvaty u hypothalamického hamartomu. čes. a slov. Neurol. Neurochir. 2007 (v tisku) IF 0,045
 27. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Topolčan O., Petrlová B.: Hladina kortizolu souvisí s depresivitou a jinými psychopatologiemi více než hladiny katecholaminů. Vnitř Lék 2007. PUBMED
 28. Zdeněk Hess: Organizace a kompetence praktických lékařů v Německu. Medical Tribune, ročník XV, číslo 8.
 29. Zdeněk Hess, Jan Vachek: Ultrazvuk v praktickém lékařství – pokud ano, jak ho používat? Svět praktické medicíny, 1, 2020, č. 2, s. 58-60.
 30. Zdeněk Hess: Volná intraperitoneální tekutina u 48leté pacientky jako možný následek prodělané infekce SARS-CoV-2. Practicus 2021/4.
 31. Zdeněk Hess, Jan Vachek: Jaký diagnostický ultrazvuk do ordinace praktického lékaře? Svět praktické medicíny, 2, 2021, č. 2, s. 66-69.
 32. Zdeněk Hess, Milan Kocián, Igor Romanko: Diagnosticky užitečné artefakty v bedside sonografii. Svět praktické medicíny, 3, 2022, č. 2, s. 88-91.
 33. Zdeněk Hess: SERVEROVÉ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ A SDÍLENÍ DAT V AMBULANCI, Practicus 2/22, roč. 21.
 34. Zdeněk Hess, Jan Vachek: Orientační měření radioaktivního znečištění v podmínkách ordinace. Practicus 2022/7.
 35. Igor Romanenko, Zdeněk Hess, Luděk Hrdlička: Co může přinést ultrazvukové vyšetření břicha asymptomatického pacienta? Practicus 2023/1
 36. Igor Romanenko, Zdeněk Hess: Ultrazvuk plic při akutních stavech – kazuistiky. Svět praktické medicíny, 3, 2023, č. 3, s. 57-60.
 37. Zdeněk Hess, Denis Meinz: Současná úroveň implementace prvků umělé inteligence do medicíny, Practicus 5/23, roč. 22.