Kapitoly

  1. Podlipný J., Hess Z., Rosolová H., Petrlová B., Topolčan O., Holubec L.: Vliv léčby sertralinem na metabolický syndrom inzulínové rezistence – výsledky studie. Česká psychiatrie a svět. 1. vyd. Praha, Galén 2004, s. 171-172.
  2. Podlipný J., Hess Z., Rosolová H., Petrlová B., Topolčan O., Holubec L.: Souvisí změny lipidogramu s depresí? Výsledky epidemiologické studie. Česká psychiatrie a svět. 1. vyd. Praha, Galén 2004, s. 173-174.
  3. H. Rosolová, O. Mayer jr., Z. Hess, B. Petrlová: Hypertenze u metabolického syndromu a u syndromu inzulinové rezistence z pohledu kardiovaskulárního rizika. In: J. Widimský jr. a kol.: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. 1. vyd. Praha, Triton 2005, s. 33-38.
  4. Spoluautor knihy: Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Maxdorf 2018.
  5. Autor kapitoly: „Diagnostický ultrazvuk při akutních stavech ve vnitřním lékařství“ v knize: Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Maxdorf 2022.