Přednášky

Abstrakta:

 1. Hess Z.: Euthanasie. In: O čem také přemýšlejí naši medici. Sborník studentských esejů. Psychiatrická klinika FN a LF UK v Plzni, Plzeň 1999, s. 6.
 2. Hess Z.: Únikové mechanismy pacienta a jeho pozice v medicíně 20. století. In: Sborník abstrakt 39. studentské vědecké konference. Plzeň 1999, s. 30-31.
 3. Hess Z., Krčma M.: Medlink – internetový projekt. In: Program a abstrakta 40. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 24. – 25. května 2000. Plzeň 2000, s. 19-20.
 4. Krčma M., Hess Z.: Slovník informačních technologií pro lékařství. In: Program a abstrakta 41. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 16. května 2001. Plzeň 2001, s. 24.
 5. Hess Z., Krčma M.: Výzkum interakcí mezi pacientem a informačními technologiemi. In: Program a abstrakta 41. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 16. května 2001. Plzeň 2001, s. 25.
 6. Hess Z., Krčma M.: Využití virtuální reality při výuce studentů, aplikace v psychiatrii. In: Program a abstrakta 42. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 25. dubna 2002. Plzeň 2002, nestr.
 7. Rosolová H., Petrlová B., Hess Z., Podlipný J.: Skrytá deprese – nový rizikový faktor metabolického syndromu X. Abstrakta II. společného kongresu České společnosti pro aterosklerózu, České společnosti pro hypertenzi a pracovní skupiny Preventivní kardiologie Ateroskleróza – hypertenze – prevence, Plzeň 3. – 5. října 2002. DMEV 2002; 5(Suppl 3):29-30.
 8. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Petrlová B.: Inzulínová rezistence a depresivní choroba. In: Sborník abstrakt Postgraduálních lékařských dnů Plzeň 2003. Civilizační choroby II. (Hypertenze, Diabetes mellitus, Polytraumata), Varia, Plzeň 13. – 14. února 2003. Plzeň 2003, s. 5.
 9. Hess Z., Krčma M., Bolek L.: Softwarové vybavení zařízení pro virtuální realitu. In: Sborník abstrakt Postgraduálních lékařských dnů Plzeň 2003. Civilizační choroby II. (Hypertenze, Diabetes mellitus, Polytraumata), Varia, Plzeň 13. – 14. února 2003. Plzeň 2003, s. 4.
 10. Podlipný J., Hess Z., Krčma M.: Potenciál využití virtuální reality při srovnávacích studiích. In: Sborník abstrakt Postgraduálních lékařských dnů Plzeň 2003. Civilizační choroby II. (Hypertenze, Diabetes mellitus, Polytraumata), Varia, Plzeň 13. – 14. února 2003. Plzeň 2003, s. 20.
 11. Hess Z., Petrlová B.: Depresivní porucha ve vztahu k parametrům funkce štítné žlázy, pilotní studie. In: Program a abstrakta 43. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 5. května 2003. Plzeň 2003, s. 18-19.
 12. Petrlová B., Hess Z.: Screeningové vyhodnocení výskytu depresivní poruchy v populaci a její vztah k metabolickým faktorům syndromu inzulínové rezistence. In: Program a abstrakta 43. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 5. května 2003. Plzeň 2003, s. 31-32.
 13. Podlipný J., Hess Z., Petrlová B.: Je možno léčbou depresivní poruchy odstranit metabolické faktory syndromu inzulínové rezistence? In: Program a abstrakta 43. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 5. května 2003. Plzeň 2003, s. 20-21.
 14. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Petrlová B.: Deprese a inzulínová rezistence – design studie a dosavadní výsledky. In: Sborník abstrakt X. konference mladých lékařů, Brno 11. června 2003. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2003, s. 14.
 15. Hess Z., Petrlova B., Rosolova H., Podlipny J.: Metabolic syndrome of insulin resistance and latent depression in the Pilsen population sample. In: Book of Abstracts of the Cardiology Update 2003. Pilsen, Czech Republic, September 4 – 6, 2003. Pilsen 2003, nestr.
 16. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Petrlová B.: Pohybová aktivita a její vztah k depresivní poruše jako jednomu z možných rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob. In: Sborník abstrakt XX. konference České společnosti pro hypertenzi, XII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Mikulov 2. – 4. října 2003. Mikulov 2003, s. 26.
 17. Petrlova B., Hess Z., Rosolova H., Podlipny J.: Is there any relationship between depressive disorder and metabolic syndrome of insulin resistance? In: Abstract Book of the 14th European Students´ Conference, Berlin, Germany, November 4 – 8, 2003. Berlin 2003, s. 205.
 18. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Petrlová B., Polívková V., Holubec L.: Metabolický syndrom, sympatický nervový systém a deprese. In: Sborník abstrakt MediFórum, Kongres MEFA, Brno 5. listopadu 2003. Kongresové centrum Brno 2003, s. 13.
 19. Hess Z., Rosolová H., Petrlová B., Podlipný J., Polívková V., Holubec L., Topolčan O.: Stresové hormony u metabolického syndromu v závislosti na pohlaví. Abstrakta VII. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 4. – 6. prosince 2003. DMEV 2003; 6(Suppl 3):40.
 20. Hess Z., Kail J.: Získávání průběžných výsledků z epidemiologické studie – softwarové řešení. In: Sborník abstrakt Postgraduálních lékařských dnů Plzeň 12. – 13. února 2004. Obstrukce dýchacích cest. Obstrukční choroba plicní. Dechová nedostatečnost. Varia, Plzeň 12. – 13. února 2004. Plzeň 2004, s. 4.
 21. Hess Z., Rosolová H., Petrlová B., Podlipný J., Topolčan O., Holubec L., Polívková V.: Souvisí metabolický syndrom inzulínové rezistence s depresí? Souhrn přednášek a posterů XXV. imunoanalytických dnů, Lázně Poděbrady 25. – 27. dubna 2004. Biomarkers and Environment 2004; (Suppl 1):45.
 22. Kail J., Hess Z., Holubec L., Topolčan O.: Vytvoření databázového systému pro evidování vzorků biologického materiálu. Souhrn přednášek a posterů XXV. imunoanalytických dnů, Lázně Poděbrady 25. – 27. dubna 2004. Biomarkers and Environment 2004; (Suppl 1):50.
 23. Hájek T., Bartůněk L., Topolčan O., Polívková V., Hess Z., Holubec L. jr.: Role prokalcitoninu ve sledování nemocných po kardiochirurgických výkonech. Souhrn přednášek a posterů XXV. imunoanalytických dnů, Lázně Poděbrady 25. – 27. dubna 2004. Biomarkers and Environment 2004; (Suppl 1):36.
 24. Topolčan O., Holubec L., Hájek T., Bartůněk L., Boček P., Hess Z., Racek J.: Změny PAAP A u ischemické choroby srdeční a nemocných po kardiochirurgickém zákroku. Souhrn přednášek a posterů XXV. imunoanalytických dnů, Lázně Poděbrady 25. – 27. dubna 2004. Biomarkers and Environment 2004; (Suppl 1):27.
 25. Hess Z., Podlipný J., Petrlová B., Rosolová H., Beran J.: Deprese, anxieta, inzulínová rezistence a jednotlivé složky metabolického syndromu. In: Program a abstrakta 44. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 12. května 2004. Plzeň 2004, nestr.
 26. Podlipný J., Hess Z., Petrlová B., Beran J., Rosolová H.: Vliv léčby deprese sertralinem na metabolické laboratorní a antropometrické hodnoty, které mohou být ukazatelem metabolického syndromu. In: Program a abstrakta 44. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 12. května 2004. Plzeň 2004, nestr.
 27. Hess Z., Vojtíšek R., Holubec L., Fínek J., Topolčan O., Rosolová H., Podlipný J.: Sledování výskytu deprese a jiných psychopatologií u hospitalizovaných onkologických pacientů – pilotní studie. In: Edukační sborník. XXVIII. brněnských onkologických dnů a XVIII. konference pro sestry a laboranty, Brno 26. – 28. května 2004. Dataprint, Brno 2004, s. 338-340.
 28. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Petrlová B., Topolčan O., Polívková V.: Dyslipidemie a skrytá deprese. Abstrakta Šobrova dne, Praha 9. června 2004. DMEV 2004; 7(3):160.
 29. Petrlová B., Rosolová H., Šípová I., Šifalda P., Hess Z., Podlipný J.: Kardiovaskulární rizikové faktory u diabetiků 2. typu. Abstrakta 1. sympozia mladých odborníků v diabetologii, endokrinologii a metabolismu, Praha 24. – 25. září 2004. DMEV 2004; 7(3):153.
 30. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Petrlová B., Topolčan O., Polívková V.: Rizikové faktory metabolického syndromu a skrytá deprese. In: Program a abstrakta XXX. dne mladých kardiologů České kardiologické společnosti, Praha 15. června 2004. Praha 2004, s. 62-63.
 31. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Petrlová B., Topolčan O., Holubec L.: Vztah mezi depresí a inzulínovou rezistencí jako jednou ze složek metabolického syndromu. In: Sborník abstrakt XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Lázně Jeseník 7. – 9. října 2004. Praha 2004, s. 19.
 32. Petrlová B., Rosolová H., Šípová I., Šifalda P., Hess Z., Podlipný J.: Kardiovaskulární rizikové faktory u diabetiků 2. typu. In: Sborník abstrakt XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Lázně Jeseník 7. – 9. října 2004. Praha 2004, s. 78.
 33. Hess Z., Rosolová H., Petrlová B., Podlipný J., Topolčan O., Holubec L.: Deprese, anxieta a metabolické pochody – prostor pro intervenci. Abstrakta XI. sjezdu České internistické společnosti, Brno 20. – 23. října 2004. Vnitř Lék 2004; 50(Suppl 1):125.
 34. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B.: Deprese a anxieta jako jeden z rizikových faktorů metabolického syndromu. Abstrakta VIII. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 2. – 4. prosince 2004. DMEV 2004; 7(Suppl 3):11.
 35. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B.: Anxieta a deprese jako rizikové faktory kardiovaskulárních chorob – možnosti jejich detekce. Abstrakta VIII. kongresu o ateroskleróze, Špindlerů Mlýn 2. – 4. prosince 2004. DMEV 2004; 7(Suppl 3):42.
 36. Hess Z., Podlipný J., Honzík J., Rosolová H., Bolek L., Petrlová B.: Test deprese ve virtuální realitě – cesta k dálkovému monitorování psychického stavu pacienta? Výsledky pilotní studie. In: Abstrakta mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2005, Brno 31. března – 1. dubna 2005, nestr.
 37. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B.: Hodnoty kortizolu a katecholaminů v plzeňské populaci. In: Sborník abstrakt XXVI. imunoanalytických dnů, Poděbrady 3. – 5. dubna 2005. Praha 2005, s. 99.
 38. Hess Z., Kail J., Holubec L., Topolčan O.: Vytvoření databáze pro evidování vzorků biologického materiálu. In: Sborník abstrakt XXVI. imunoanalytických dnů, Poděbrady 3. – 5. dubna 2005. Praha 2005, s. 100.
 39. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B.: Anxieta a deprese jako rizikové faktory kardiovaskulárních chorob – možnosti jejich detekce pomocí hormonů. In: Sborník abstrakt XXVI. imunoanalytických dnů, Poděbrady 3. – 5. dubna 2005. Praha 2005, s. 101.
 40. Rosolova H., Petrlova B., Hess Z., Podlipny J.: Insulin resistance dyslipidemia associates with latent depression in a population sample. Abstracts of the 75th Congress of the European Atherosclerosis Society, Prague, Czech Republic, April 23 – 26, 2005. Atheroscler Suppl 2005; 6:138.
 41. Petrlová B., Rosolová H., Bartůněk L., Šifalda P., Šípová I., Hess Z.: Kontrola a terapie hypertenze a dyslipidemie u diabetiků 2. typu v primární prevenci ICHS. Abstrakta XIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Brno 8. – 11. května 2005. Cor Vasa 2005; 47(Suppl):82.
 42. Hess Z.: Testování depresivity pomocí virtuální reality. In: Program a abstrakta 45. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 19. května 2005. Plzeň 2005, s. 17.
 43. Petrlová B., Hess Z.: Kontrola a terapie hypertenze a dyslipidémie u diabetiků 2. typu v primární prevenci ICHS. In: Program a abstrakta 45. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 19. května 2005. Plzeň 2005, s. 25-26.
 44. Rosolova H., Hess Z., Petrlova B.: Physical activity and diseases of life-style. In: Book of Summaries of the Cardiology Update, Porto, Portugal, May 26 – 28, 2005, s. 14.
 45. Petrlova B., Rosolova H., Bartunek L., Sifalda P., Sipova I., Hess Z., Podlipny J.: Control of hypertension and other cardiovascular risk factors in type 2 diabetics. Abstract Book of the 15th European Meeting on Hypertension, Milan, Italy, June 17 – 21, 2005. J Hypertens Suppl 2005; 23(2):97.
 46. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Petrlová B., Topolčan O., Holubec L.: Deprese a diastolický tlak: náhoda nebo souvislosti? In: Sborník abstrakt XXII. konference České společnosti pro hypertenzi, XIV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a X. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Český Krumlov 6. – 8. října 2005. Praha, Galén 2005, s. 18.
 47. Petrlová B., Rosolová H., Šifalda P., Šípová I., Hess Z.: Úroveň léčby hypertenze u diabetiků 2. typu v primární prevenci ICHS. In: Sborník abstrakt XXII. konference České společnosti pro hypertenzi, XIV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a X. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Český Krumlov 6. – 8. října 2005. Praha, Galén 2005, s. 47.
 48. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L. jr., Topolčan O., Petrlová B.: Význam deprese ve vnitřním lékařství. In: Sborník abstrakt Slavnostní vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 20. října 2005. Plzeň 2005, s. 30.
 49. Podlipný J., Hess Z., Honzík J., Rosolová H., Bolek L., Petrlová B.: Může být virtuální realita alternativou sebeposuzovací škály pro diagnostiku deprese? První úspěšné pokusy. In: Sborník abstrakt Slavnostní vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 20. října 2005. Plzeň 2005, s. 40.
 50. Hess Z., Mayer O. jr., Rosolová H., Podlipný J., Petrlová B., Topolčan O., Holubec L.: Deprese a laboratorní parametry funkce štítné žlázy. Abstrakta XII. výročního kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně, Praha 23. – 25. října 2005. Vnitř Lék 2005; 51(10):1163.
 51. Hess Z., Mayer O. jr., Rosolová H., Podlipný J., Petrlová B., Topolčan O., Holubec L.: Prevalence subklinické formy hypotyreózy v plzeňské populaci. Abstrakta XII. výročního kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně, Praha 23. – 25. října 2005. Vnitř Lék 2005; 51(10):1200-1201.
 52. Petrlová B., Rosolová H., Šifalda P., Šípová I., Hess Z., Bartůněk L.: Kontrola rizikových faktorů aterosklerózy a kompenzace diabetu u diabetiků 2. typu v primární prevenci ICHS. Abstrakta XII. výročního kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně, Praha 23. – 25. října 2005. Vnitř Lék 2005; 51(10):1181.
 53. Hess Z., Podlipný J., Topolčan O., Rosolová H., Holubec L., Petrlová B.: Některé laboratorní markery spojené s aterosklerózou a funkcí imunitního systému (adiponectin, MMP-9, sICAM-1, sVCAM-1, IL-10, IL-8, IL-6, leptin, TNF alfa) u depresivních a nedepresivních probandů stanovené multiplexovou analýzou. Abstrakta IX. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 1. – 3. prosince 2005. DMEV 2005; 8(Suppl 3):22.
 54. Petrlová B., Rosolová H., Šifalda P., Šípová I., Hess Z., Bartůněk L.: Kontrola rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a kompenzace diabetu u diabetiků 2. typu v primární prevenci ICHS. Abstrakta IX. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 1. – 3. prosince 2005. DMEV 2005; 8(Suppl 3):13-14.
 55. Hess Z., Rosolová H.: Některé laboratorní markery (adiponectin, MMP-9, ICAM-1, VCAM-1, IL-10, IL-8, IL-6, leptin, TNF alfa) u depresivních a nedepresivních probandů stanovené multiplexovou analýzou. In: Program a abstrakta 46. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 11. května 2006. Plzeň 2006, s. 21.
 56. Rosolova H., Hess Z., Podlipny J.. Petrlova B.: The relationship between metabolic syndrome and mild depression in cardiovascular prevention. Abstracts of the EuroPRevent Congress, Athens, Greece, May 11 – 13, 2006. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006; 13(Suppl 1):S65.
 57. Petrlova B., Rosolova H., Hess Z., Sifalda P., Sipova I.: Cardiovascular risk factors control in patients with type 2 diabetes. Abstracts of the EuroPRevent Congress, Athens, Greece, May 11 – 13, 2006. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006; 13(Suppl 1):S65.
 58. Petrlová B., Rosolová H., Hess Z., Šípová I., Šifalda P.: Úroveň kontroly základních rizikových faktorů kardiovaskulárních nemocí ve vzorku diabetiků 2. typu. In: Sborník abstrakt XXIII. konference České společnosti pro hypertenzi, XV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a XI. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Mariánské Lázně 5. – 7. října 2006. Praha 2006, s. 35.
 59. Petrlova B., Rosolova H., Hess Z., Sipova I., Sifalda P.: Control of arterial hypertension in a Czech sample of type 2 diabetics. Abstracts of the Czech-Belgian Symposium, Mariánské Lázně, Czech Republic, October 7, 2006. Kidney Blood Pres Res 2006; 29:253-254.
 60. Petrlová B., Rosolová H., Hess Z., Šípová I., Šifalda P.: Úroveň kontroly základních rizikových faktorů kardiovaskulárních nemocí ve vzorku diabetiků 2. typu. In: Sborník abstrakt Celostátní konference studentské vědecké činnosti v lékařských oborech s mezinárodní účastí, Plzeň 16. listopadu 2006.
 61. Šornová T., Hess Z., Podlipný J., Rosolová H., Petrlová B.: Suicidabilita, deprese a lipidogram. Abstrakta X. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 7. – 9. prosince 2006. Vnitř lék 2006; 52(12):1254.
 62. Hess Z., Podlipný J., Šornová T., Rosolová H., Petrlová B., Topolčan O.: Některé laboratorní markery spojené s aterosklerózou (sICAM-1, sVCAM-1, TNF alfa) u probandů s metabolickým syndromem stanovené multiplexovou analýzou. Abstrakta X. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 7. – 9. prosince 2006. Vnitř lék 2006; 52(12):1242.
 63. Petrlová B., Patraulea M., Hess Z., Rosolová H.: Diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulární riziko. In: Program a abstrakta 47. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Plzeň 23. května 2007. Plzeň 2007, nestr.
 64. Zdeněk Hess, Marie Sojková, Diagnostický ultrazvuk – fonendoskop 21. století. Plzeňské dny urgentní medicíny 2014, Plzeň 18. – 19. 9. 2014.
 65. Sviták Roman, Junková Kristýna, Hess Zdeněk: Využití ultrasonografie v přednemocniční neodkladné péči. Novinky a aktuality v práci záchranné služby. 11. – 12. 9. 2014 Prášily.
 66. Hess Z.: Praktické využití sonografické diagnostiky v prednemocnicní péci. 10. 9. 2014 Vecer Zdravotnické záchranné služby Plzenského kraje. Spolek lékaru v Plzni.
 67. Zkušenosti VPL s ultrazvukem v Německu. Kongres SVL, 2021 Praha
 68. Z. Hess, L. Mrázková: Využití ultrazvuku v praktickým/tvl lékařem. SONODEN 2022 – Brno, 5.11.2022
 69. Z. Hess, O. Zakiyanov, J. Vachek: Současné možnosti sonografie kostí. XXVI. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů, Olomouc
 70. Z. Hess: Sonografie v rukou praktických lékařů – Německo – struktura vzdělávání, náplň a vize podoboru. Sonokonference 2023, Praha

Nevyšlo v žádném sborníku:

 • 1. Rosolova H., Hess Z., Petrlova B., Podlipny J.: Arterial hypertension and depresive syndrome. 1th Central European Meeting on Hypertension, Portorose, Slovenia, October 24, 2003.
 • 2. Hess Z., Petrlová B., Podlipný J., Rosolová H.: Metabolický syndrom a skrytá deprese. XIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních a postgraduální kurz v kardiologii, Konstantinovy Lázně 16. – 17. ledna 2004.
 • 3. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J.: Metabolický syndrom a skrytá deprese v populačním vzorku. Spolek lékařů JEP v Plzni, Večer II. interní kliniky, Plzeň 19. května 2004.
 • 4. Hess Z., Kail J., Holubec L., Topolčan O., Fínek J., Petrlová B., Rosolová H.: Databázový systém na evidenci laboratorních vzorků. Odborný seminář pro uživatele RIA, SR300 a softwaru ALPHA, Smolenice 14. – 16. listopadu 2004.
 • 5. Hess Z., Topolčan O., Rosolová H., Holubec L., Podlipný J., Petrlová B.: Depresivní porucha ve vztahu k parametrům funkce štítné žlázy, pilotní studie. Odborný seminář pro uživatele RIA, SR300 a softwaru ALPHA, Smolenice 14. – 16. listopadu 2004.
 • 6. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B., Vašta Z.: Hladina kortizolu souvisí s depresí a jinými psychopatologiemi více než hladiny katecholaminů. Odborný seminář pro uživatele RIA, SR300 a softwaru ALPHA, Smolenice 14. – 16. listopadu 2004.
 • 7. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B., Vašta Z.: Souvislost metabolického syndromu s depresí. XXIII. regionální pracovní dny klinické biochemie, Karlova Studánka 1. – 2. prosince 2004.
 • 8. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B., Vašta Z.: Vliv léčby sertralinem na metabolický syndrom. XXIII. regionální pracovní dny klinické biochemie, Karlova Studánka 1. – 2. prosince 2004.
 • 9. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B., Vašta Z.: Souvislost změn v lipidogramu s depresí. XXIII. regionální pracovní dny klinické biochemie, Karlova Studánka 1. – 2. prosince 2004.
 • 10. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B., Vašta Z.: Databázový systém pro evidování zamražených vzorků. XXIII. regionální pracovní dny klinické biochemie, Karlova Studánka 1. – 2. prosince 2004.
 • 11. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B., Vašta Z.: Deprese, anxieta a metabolické pochody. XXIII. regionální pracovní dny klinické biochemie, Karlova Studánka 1. – 2. prosince 2004.
 • 12. Topolčan O., Polívková V., Elgrová L., Hess Z., Pešek M., Holubec L. jr., Svobodová Š., Fínek J., Kormunda S.: NSE – IRMA Immunotech. Preanalytika, metodické hodnocení a klinická validace soupravy. XXIII. regionální pracovní dny klinické biochemie, Karlova Studánka 1. – 2. prosince 2004.
 • 13. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Petrlová B., Honzík J.: Možnosti detekce deprese v interní medicíně. Spolek lékařů JEP v Plzni, Večer II. interní kliniky, Plzeň 18. května 2005.
 • 14. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J.: Deprese a stresové hormony. Spolek lékařů JEP v Plzni, Slavnostní večer ke 20. založení II. interní kliniky, Plzeň 29. března 2006.
 • 15. Podlipný J., Hess Z.: Deprese a metabolická onemocnění. Medicína pro praxi – Kongres praktických lékařů, Olomouc 20. – 21. dubna 2006.
 • 16. Hess Z., Vrzalová J., Podlipný J., Rosolová H., Topolčan O., Petrlová B.: Simultaneous Detection of Multiple Inflammatory Markers (adiponectin, leptin, MMP-9, sICAM-1, sVCAM-1, IL-10, IL-8, IL-6, TNF-?) in Subjects With and Without Depressive Symptoms Using the LuminexTM System. 6th Congress Cechtuma, Prague, Czech Republic, May 30 – June 1, 2006.
 • 17. Hess Z., Podlipný J.: Metabolický syndrom a deprese a jejich význam v klinické praxi. Třeboň, 2. června 2006.
 • 18. Podlipný J., Hess Z., Vrzalová J., Rosolová H., Topolčan O., Šornová T.: Některé laboratorní markery stanovené multiplexovou analýzou spojené s aterosklerózou a funkcí imunitního systému (MMP-9, sICAM-1, sVCAM-1, IL-10, IL-8, IL-6, leptin, TNF alfa) a jejich souvislost s depresivními symptomy. Spolek lékařů v Plzni, Večer psychiatrické kliniky, Plzeň 25. dubna 2007.
 • 19. Krýslová S., Hraško V., Panzner P., Malkusová I., Hanzlíková J., Hess Z., Vlas T.: Význam testu aktivace bazofilů pro diagnostiku alergie na včelí jed. XII. Rožnovské alergo-munologické dny, Rožnov pod Radhoštěm, 18. – 19. května 2007.
 • 20. Krýslová S., Hraško V., Malkusová I., Hanzlíková J., Panzner P., Hess Z.: Význam testu aktivace bazofilů pro diagnostiku alergie na včelí jed. Spolek lékařů v Plzni, Večer Oddělení klinické imunologie a alergologie, Plzeň 23. května 2007.
 • 21. Podlipný J., Hess. Z., Vrzalová J., Rosolová H., Topolčan O., Šornová T.: Laboratorní markery spojené s aterosklerózou a funkcí imunitního systému (MMP-9, sICAM-1, sVCAM-1, IL-10, IL-8, IL-6, leptin, TNF-alfa) a jejich souvislost s depresivními symptomy. Vědecká schůze Psychiatrické společnosti, Praha 6. června 2007.
 • 22. Podlipný J., Hess Z.: Subklinická hypotyreóza a deprese. Vědecká schůze Psychiatrické společnosti, Praha 6. června 2007.
 • 23. Kryslova S., Hrasko V., Panzner P., Malkusova I., Hanzlikova J., Hess Z., Vlas T.: The importance and the benefit of basophil activation test for diagnosis of honeybee venom allergy. XXVI. EAACI Congress, Göteborg, Sweden, June 9 – 13, 2007.

Další přednášky:

Zdeněk Hess: Otrava léky s vysokou nebezpečností v PNP
Zdeněk Hess: Herzerkrankungen. Gesundheitstag, 2019, Mitterteich.