adresa
  Ordinace všeobecného praktického lékařství
Tepelská 867/3a
353 01 Mariánské Lázně
tel.: 774363844, 354622202
email:
 

Jazyk/language
česky
English


   
Ordinace všeobecného praktického lékařství


O nás
 

články

 • Hess Z., Rosolová H., Topolčan O., V. Polívková, Pikner R., Podlipný J., Petrlová B., Holubec L.: Depresivní porucha ve vztahu k parametrům funkce štítné žlázy, pilotní studie. Biomarkers and Environment 2004; (Suppl 1):109-113.
 • Rosolová H., Hess Z., Petrlová B., Podlipný J.: Depresivní poruchy a metabolický syndrom inzulínové rezistence. Causa subita 2004; 7(5):194.
 • Hess Z., Vojtíšek R., Holubec L., Fínek J., Topolčan O., Rosolová H., Podlipný J.: Sledování výskytu deprese a jiných psychopatologií u hospitalizovaných onkologických pacientů - pilotní studie. In: Edukační sborník. XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno, Dataprint Brno 2004, s. 338-340.
 • Petrlova B., Rosolova H., Hess Z., Podlipny J., Simon J.: Depressive disorders and the metabolic syndrome of insulin resistance. Semin Vasc Med 2004; 4(2):161-165.
 • Hájek T., Bartůněk L., Topolčan O., Polívková V., Hess Z., Holubec L. jr.: Role prokalcitoninu ve sledování nemocných po kardiochirurgických výkonech. Rozhl Chir 2004; 83(7):337-341.
 • Rosolová H., Hess Z., Podlipný J., Petrlová B.: Metabolický syndrom a skrytá deprese. Medicína po promoci 2004; 5(Suppl 5):14-17.
 • Rosolová H., Hess Z., Podlipný J., Petrlová B.: Metabolický syndrom X a skrytá deprese. Causa subita 2004; 7(9):360-363.
 • Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B.: Metabolický syndrom a skrytá deprese v populačním vzorku. čas. Lék. čes. 2004; 143(12):840-844.
 • Petrlová B., Šimon J., Rosolová H., Hess Z., Podlipný J.: Depresivní poruchy a metabolický syndrom inzulínové rezistence. Kazuistiky v diabetologii 2005; 3(1):12-17.
 • Hess Z.: Dyslipidemie. Causa subita 2005; 8(9):374-376.
 • Ševčík P., Polívka J., Hess Z.: Cerebrovaskulární rezerva bazilární a střední mozkové tepny. Komparativní studie s použitím transkraniální dopplerometrie a CO2. čes. a slov. Neurol. Neurochir. 2005; 68/101(6):378-381.
 • Hess Z., Podlipný J., Mayer O. jr., Rosolová H.: Subklinická hypotyreóza a deprese. Remedia 2005; 15(6):537-540.
 • Hess Z., Podlipný J., Rosolová H.: Metabolický syndrom - nová definice, význam však zůstává. Causa subita 2006; 9(1):13-15.
 • Šimon J., Hess Z.: Glycogenosis III a diabetes u mladé ženy. Kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 2006; 4(1):4-7.
 • Podlipný J., Hess Z.: Deprese, metabolický syndrom a diabetes mellitus. Psychiat. pro Praxi 2006; 7(2):73-75.
 • Podlipný J., Hess Z.: Deprese, metabolický syndrom a diabetes mellitus. Interní Med. 2006; 8(7-8):348-351.
 • Podlipný J., Hess Z.: Deprese, kardiovaskulární choroby a infarkt myokardu. Psychiat. pro Praxi 2006; 7(4):165-167.
 • Podlipný J., Hess Z., Honzík J., Bolek L., Petrlová B.: Může být virtuální realita alternativou sebeposuzovací škály pro diagnostiku deprese? První úspěšné pokusy. In: Plzeň. lék. Sborn. 2005; (Suppl 80). 1. vyd. Praha, Karolinum 2006, s. 45-47.
 • Hess Z., Rosolová H., Petrlová B., Podlipný J., Topolčan O., Holubec L.: Role deprese ve vnitřním lékařství. In: Plzeň. lék. Sborn. 2005; (Suppl 80). 1. vyd. Praha, Karolinum 2006, s. 165-169.
 • Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Topolčan O., Petrlová B.: Deprese a stresové hormony. In: Plzeň. lék. Sborn. 2006; sv. 72. 1. vyd. Praha, Karolinum 2006, s. 97-100.
 • Šornová T., Hess Z., Fiala O., Solfronk J., Honzík J., Ingeliová E., Bolek L., Podlipný J.: Test depresivity ve virtuální realitě - výsledky pilotní studie. New EU Magazine of Medicine 2007; 2:26-31.
 • Šornová T., Hess Z., Podlipný J., Ševčík P.: Deprese a somatická onemocnění. New EU Magazine of Medicine 2007; 2:21-25.
 • Šornová T., Hess Z., Podlipný J., Ševčík P.: Hladina kortizonu a katecholaminů u deprese a jiných psychopatologií. New EU Magazine of Medicine 2007; 2:39-42.
 • Ševčík P., Polívka J., Hess Z., Vašta Z.: Reprodukovatelnost měření indexu CO2- reaktivity mozkových tepen pomocí transkraniální dopplerometrie. čes. a slov. Neurol. Neurochir. 2006; 69/102(1):39-44. IF 0,045
 • Ševčík P., Vacovská H., Rohan V., Lavička P., Ambler Z., Polívka J., Hess Z.: Gelastické záchvaty u hypothalamického hamartomu. čes. a slov. Neurol. Neurochir. 2007 (v tisku) IF 0,045
 • Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Topolčan O., Petrlová B.: Hladina kortizolu souvisí s depresivitou a jinými psychopatologiemi více než hladiny katecholaminů. Vnitř Lék 2007 (v tisku)