EKG

EKG:


K dispozici jsou 2 EKG přístroje. Přístroj se využívá k vyšetření elektrické aktivity srdce.
EKG j e důležitým diagnostickým nástrojem zejména u:

Poruch srdečního rytmu:

 • Fibrilace síní
 • Flutter síní
 • Síňokomorové srdeční blokády
 • Vnitrokomorové srdeční blokády
 • Syndromy preexcitace
 • Nízká srdeřční frekvence vyvolaná léky


Poruch prokrvení srdce:

 • Akutní infarkt myokardu
 • Dlouhodobé potíže - angína pectoris


Dále:

 • Je možné klasifikovat známky poetížení levé srdeení komory
 • Zjistit elektrickou osu srdeční
 • Poznat některé nežádoucí vlivy léků
 • Poznat poruchy minerálního hospodářství krve

© 2019 MUDr. Zdeněk Hess