Holterovská monitorace krevního tlaku

Hoterovská monitorace krevního tlaku:

Metoda je založena na přenosném přístroji, který má pacient zavěšený na těle a který mu v pravidelných intervalech měří krevní tlak, nejčastěji po dobu 24 hodin.

Používáme ji k:

  • Diganostice vysokého tlaku
  • Monitorování léčby za účelem její ev. úpravy
  • K diagnostice tzv. hypretenze bílého pláště.

© 2019 MUDr. Zdeněk Hess