Oscilometrie

Měření kotníkových indexů oscilometrickou metodou:

Provádíme přístrojem BOSO, měříme současně na obou horních i dolních končetinách.
Vyšetření je hrazené pojišťovnou v těchto případech:

  • U pacientu nad 60 let s alespoň jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem (vysoký tlak, vysoký cholesterol...) 1x ročně
  • U diabetiků 1x ročně v rámci jejich pravidelného sledování.
  • U všech pacientů, které mají příznaky ischemické choroby dolních končetin.


© 2019 MUDr. Zdeněk Hess