Pulsní oxymetrie

Pulsní oxymetrie
Stanovení hladiny kyslíku v krvi.

© 2019 MUDr. Zdeněk Hess