Rentgen

RTG disgnostika:

Úzce spolupracujeme s RTG pracovištěm MUDr. Rotta. Pacienti po pořízení snímku se zpravidla vracejí do naší ordinace, kde se nám zobrazí snímek na monitoru počítače. První "akutní" posouzení RTG snímku provádím sám, později máme k dispozici (většinou v intervalu několika hodin) i popis odborného rentgenologa.

Rentgenové zobrazení používáme především k:

  • Diagnostice plicních chorob (zápal plic, nádory)
  • Odhalení poškození kosterního aparátu - zlomeniny kompresní, traumatické
  • Posouzení patologie kloubů - atrózy

© 2019 MUDr. Zdeněk Hess