Spirometrie

Počítačová spirometrie:

Umožòuje vyšetření plicních objemů, maximální výdechové rychlosti za sekundu a dalších parametrů.

Používáme ji k:

  • Diagnostice nebo monitorování léčby astmatu
  • Diagnostice nebo monitorování léčby chronické obstrukční choroby bronchopneumonální
  • Muže sloužit také odlišení dušnosti z příčiny plicní a srdeční.


© 2019 MUDr. Zdeněk Hess