O nás

MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D.


Vedoucí lékař ambulance, jednatel.

 • Vystudoval lékařskou fakultu v Plzni, pracoval na Interní klinice FN Plzeň, přednášel na Ústavu Imunologie a spolupracoval na výzkumném projektu s Psychiatrickou klinikou FN Plzeň, dále s Onkologickou klinikou FN Plzeň.
 • V roce 2007 odešel pracovně do Německa, kde pracuje dodnes jako odborný lékař na interním oddělení, slouží na jedntotce intenzivní péče a pohotovostní chirurgické ambulanci . Dále byl zaměstnán na Záchranné službě Plzeňského kraje a provozuje soukromou praxi v Mariánských lázních . Má německou aprobaci z interny, českou z praktického lékařství a připravuje se na německou atestaci z urgentní medicíny.
 • Je autorem 27 odborných článků , z toho 4 v prestižních světových časopisech, několika kapitol v odborných medicínských knihách, 73 přednášek nebo posterů na odborných kongresech. Ve volném času se věnuje astrofotografii , teoretické fyzice a platonovské filosofii.
 • Mluví anglicky, německy, španělsky, ovládá latinu, částečně ruštinu.
 • Víkendově studuje cévní diagnostiku na univerzitní klinice v Regensburgu.
 • V únoru 2019 získal plaketu DEGUM (německá lékařská společnost pro sonografii) v oboru cévní sonografie.
 • Programuje tyto stránky.

MUDr. František Hlavatý

 • Lékař
 • Má český certifikát z vnitřního lékařství, připravuje se na atestaci z praktického lékařství
 • Slouží pohotovostní služby v Nemocnici Cheb
 • Hovoří anglicky, německy

MUDr. Tomáš Wiesner

 • Lékař
 • Pracuje v Německu na ARO jako internista a anesteziolog, zaměstnán u Německé záchranné služby, v naší ambulanci je na částečný úvazek
 • Má rakouskou atestaci z vnitřního lékařství, německou nástavbovou atestaci z urgentní medicíny
 • Aktuálně se připravuje na německou atestaci z anesteziologie
 • Má kurs manuální medicíny
 • ovládá: ultrasonografii břicha, štítné žlázy, měkkých tkání, kloubů, krčních tepen, cévního systému, mužských pohlavních orgánů, echokardiografii srdce, punkce šlach a kloubů pod sonografickou kontrolou, provádí manuální medicínu, obstřiky měkkých tkání, sklerotizaci žil dolních končetin, ligaci hemorhoidů, drobnou chirurgii
 • Hovoří německy, anglicky, španělsky, francouzsky, polsky, rusky

MUDr. Jana Wiesnerová

 • Lékařka
 • Pracuje v Německu na ARO jako anestezioložka, v naší ambulanci je na částečný úvazek
 • Má německou atestaci z vnitřního lékařství, připravuje se na atestaci z anesteziologie
 • Absolvovala kursy ultrasonografie břišních orgánů
 • Ovládá techniky regionální anestezie
 • Hovoří německy, anglicky

Hana Charvátová

Registrovaná sestra.

Alena Izáková

Sestra.

Ing. Barbora Hess , aktuálně na mateřské dovolené

 • Administrativní pracovnice, asistentka lékaře.
 • Autorka nebo spoluautorka doporučení a informačních materiálů pro pacienty.
 • Hovoří anglicky, německy, francouzsky a rusky.
© 2019 MUDr. Zdeněk Hess