adresa
  Ordinace všeobecného praktického lékařství s. r. o.
Tepelská 867/3a
353 01 Mariánské Lázně
tel.: 774363844, 354622202
IČO 03409091
email:
 

Jazyk/language
česky
English


   
Ordinace všeobecného praktického lékařství s. r. o.


Diagnostické metody aktuálně dostupné v naší ordinaci
 

Ultrasonografie:

K dispozici máme pokročilý sonografický přístroj s velmi vysokou citlivostí a kvalitou obrazu.
Diagnostický ultrazvuk používám vpodstatě denně již mnoho let. Jeho použitím je možné již v prvním kontaktu s pacientem provézt řadu diagnosticky cenných vyšetření, které v celé řadě případù vedou přímo ke stanovení diagnózy. Je velmi přínosný k vyšetření bolestí břicha, podezření na žilní trombózu, ale i dalších akutních stavù, jako je třeba výpotek v osrdečníku, pohrudniční výpotek při selhávání srdce nebo těžkých plicních zánětech apod. K dispozici máme diagnostický ultrazvukový přístroj, který je možné v případě potřeby složit a odnést např. domù k pacientovi.

Zabýváme se především ultrazvukovým vyšetřením:

Břicho:
 • Játra a žlučový strom
 • Ledviny
 • Střevní trakt
 • Malá pánev
Žilní systém:
 • Průchodnost žil dolních končetin
 • Diferenciální diagnostika otoku
 • Vyloučení flebitidy povrchových žil
Srdce:
 • Orientační echokardiografie - posouzení výkonnosti srdce
 • Posouzení funkce srdečních chlopní
 • Vyloučení výpotku v osrdečníku
 • Posouzení bakteriálních vegetací na srdečních chlopních
Plíce:
 • Diagnostika mezi otokem plic a plicním zánětem
 • Vyloučení plicního výpotku
Pohybový aparát:
 • Diagnostika poruch kloubů
 • Diagnostika šlach a svalů

Hoterovská monitorace krevního tlaku:

Metoda je založena na přenosném přístroji, který má pacient zavěšený na těle a který mu v pravidelných intervalech měří krevní tlak, nejčastěji po dobu 24 hodin.

Používáme ji k:
 • Diganostice vysokého tlaku
 • Monitorování léčby za účelem její ev. úpravy
 • K diagnostice tzv. hypretenze bílého pláště.


RTG disgnostika:

Úzce spolupracujeme s RTG pracovištěm MUDr. Rotta. Pacienti po pořízení snímku se zpravidla vracejí do naší ordinace, kde se nám zobrazí snímek na monitoru počítače. První "akutní" posouzení RTG snímku provádím sám, později mám k dispozici (většinou v intervalu několika hodin) i popis odborného rentgenologa.

Rentgenové zobrazení používáme především k:

 • Diagnostice plicních chorob (zápal plic, nádory)
 • Odhalení poškození kosterního aparátu - zlomeniny kompresní, traumatické
 • Posouzení patologie kloubů - atrózy

Počítačová spirometrie:

Umožòuje vyšetření plicních objemù, maximální výdechové rychlosti za sekundu a dalších parametrù.

Používáme ji k:

 • Diagnostice nebo monitorování léeby astmatu
 • Diagnostice nebo monitorování léeby chronické obstrukční choroby bronchopneumonální
 • Muže sloužit také odlišení dušnosti z příčiny plicní a srdeční.


EKG:

K dispozici jsou 2 EKG přístroje. Přístroj se využívá k vyšetření elektrické aktivity srdce.
Je dùležitým diagnostickým nástrojem zejména u:

Poruch srdečního rytmu:
 • Fibrilace síní
 • Flutter Síní
 • Síňokomorové srdeční blokády
 • Vnitrokomorové srdeční blokády
 • Syndromy preexcitace
 • Nízká srdeřční frekvence vyvolaná léky

Poruch prokrvení srdce:
 • Akutní infarkt myokardu
 • Dlouhodobé potíže - angína pectoris

Dále:
 • Je možné klasifikovat známky poetížení levé srdeení komory
 • Zjistit elektrickou osu srdeční
 • Poznat některé nežádoucí vlivy léků
 • Poznat poruchy minerálního hospodářství krve

Doplerovské ultrazvukové měření kotníkových indexù:

Používáme k odhalování nebo posuzování ischemické choroby dolních končetin. Jedná se o závažnou a poměrně rozšířenou nemoc, která mùže vézt až k amputaci nohou.

Měření kotníkových indexů oscilometrickou metodou:

Provádíme přístrojem BOSO, měříme současně na obou horních i dolních končetinách.

Vyšetření je hrazené pojišťovnou v těchto případech:
 • U pacientu nad 60 let s alespoň jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem (vysoký tlak, vysoký cholesterol...) 1x ročně
 • U diabetiků 1x ročně v rámci jejich pravidelného sledování.
 • U všech pacientů, které mají příznaky ischemické choroby dolních končetin.

Laboratorní vyšetření dostupná v ordinaci do několika minut:

 • CRP - parametr ukazující na např. zánětlivý proces v těle
 • Test na přítomnost Streptokoka A ve výtěru z krku
 • INR (Quickùv test) - ukazuje naředění krve např. u pacientù léčených warfarinem.
 • Glykovaný hemoglobin - parametr ukazující dlouhodobou úroveň kompenzace cukrovky
 • Glykémie - aktuální hodnota krevního cukru
 • Vyšetření moči detekčním proužkem
 • Troponin - látka uvolňující se z poškozené srdeční svaloviny. Ukazuje na možné poškození srdce, např. nedokrevností (srdeční infarkt)
 • D-dimery - mùže ukázat např. krevní sraženinu v těle, jaká je při hluboké žilní trombóze a/nebo plicní embolii
 • Sedimentace červených krvinek - často používané jako ukazatel odeznění infekce
 • Test na skryté krvácení do stolice
 • Hladina červeného krevního barviva (hemoglobinu)


Odběr se provádí většinou z kapky krve z prstu v ordinaci, výsledek je k dispozici do několika minut. Naše ambulance používá 2 biochemické analyzátory.


Otoskopie

Vyšetření zevního zvukovodu otoskopem.

Dermatoskopie

Ordinace je vybavena dermatoskopem k určování kožních - patologických nebo fyziologických - změn.

Pulsní oxymetrie

Stanovení hladiny kyslíku v krvi.

Orientační vyšetření zraku

Používáme Snellenovy optotypy a Stilingovy pseudochromatické tabulky. Dále disponujeme opthalmoskopem pro vysetrení ocního pozadí.

Orientační neurologické vyšetření

Naše ordinace je vybavena pomůckami pro orientační neurologické vyšetření, které používáme především k diagnostice ev. periferní polyneuropatie u diabetiků.

Orální glukózový toleranční test (OGTT)

 • K vyšetření přítomnosti diabetu
 • Provádíme v ambulanci ve spolupráci s laboratoří
 • Vyšetření provádíme velice přesně, s použitím zkumavek se stabilizátorem glukózy

Genetická diagnostika

Ve spolupráci s laboratoří GHC GENETICS. můžeem provézt rozbor genetického kódu člověka a určit vrozené dispozice k některým závažným onemocněním. Tyto rozbory však nehradí zdravotní pojišťovny. 


webmaster