adresa
  Praxis MUDr. Wiesner
Joseph-Wiesnet-Str. 6
95652 Waldsassen
Telefon: +4909632/91212
95652 Waldsassen
Bayern
Deutschland
 

Jazyk/language
česky
English


   
Ordinace všeobecného praktického lékařství s. r. o.


Diagnostické metody aktuálně dostupné v naší ordinaci
 

Ultrasonografie:

Diagnostický ultrazvuk používám vpodstatě denně již mnoho let. Jeho použitím je možné již v prvním kontaktu s pacientem provézt řadu diagnosticky cenných vyšetření, které v celé řadě případů vedou přímo ke stanovení diagnózy. Je velmi přínosný k vyšetření bolestí břicha, podezření na žilní trombózu, ale i dalších akutních stavů, jako je třeba výpotek v osrdečníku, pohrudniční výpotek při selhávání srdce nebo těžkých plicních zánětech apod. Provádíme ultrazvukové vyšetření štítné žlázy.


Echokardografie

K vyšetření mnoha parametrů fuknce srdce. Dokáže zjistit a posoudit poruchy kinetiky srdečního svalu, poruchy srdečních chlopní, vegetace na chlopních, intrakardiální tromby apod.

Hoterovská monitorace krevního tlaku:

Metoda je založena na přenosném přístroji, který má pacient zavěšený na těle a který mu v pravidelných intervalech měří krevní tlak, nejčastěji po dobu 24 hodin.

Používáme ji k:
 • Diganostice vysokého tlaku
 • Monitorování léčby za účelem její ev. úpravy
 • K diagnostice tzv. hypretenze bílého pláště.

Holter EKG

K 24 až 72 hodinovému vyšetření srdečního rytmu. Pacient je vybaven přženosným přístrojem, který po dobu 24 až 72 hodin snímá EKG a je schopen zachytit veškeré poruchy rytmu, které se v tomto časovém úseku objeví.

Počítačová spirometrie:

Umožňuje vyšetření plicních objemů, maximální výdechové rychlosti za sekundu a dalších parametrů.

Používáme ji k:

 • Diagnostice nebo monitorování léeby astmatu
 • Diagnostice nebo monitorování léeby chronické obstrukční choroby bronchopneumonální
 • Muže sloužit také odlišení dušnosti z příčiny plicní a srdeční.


Klidové EKG:

Používá se k vyšetření elektrické aktivity srdce.

Zátěžové EKG:

Především k vyloučení nedokrevnosti srdečního svalu při zátěži.

Doplerovské ultrazvukové měření kotníkových indexů:

Používáme k odhalování nebo posuzování ischemické choroby dolních končetin. Jedná se o závažnou a poměrně rozšířenou nemoc, která může vézt až k amputaci nohou.

Laboratorní vyšetření dostupná v ordinaci do několika minut:

 • Test na přítomnost Streptokoka A ve výtěru z krku
 • Krevní obraz odečítený na mikroskopu
 • Sedimentace
 • Glykémie - aktuální hodnota krevního cukru
 • Test na skryté krvácení do stolice
 • Vyšetření moči detekčním proužkem
 • Troponin - látka uvolňující se z poškozené srdeční svaloviny. Ukazuje na možné poškození srdce, např. nedokrevností (srdeční infarkt)
 • D-dimery - může ukázat např. krevní sraženinu v těle, jaká je při hluboké žilní trombóze a/nebo plicní embolii


Odběr se provádí většinou z kapky krve z prstu v ordinaci, výsledek je k dispozici do několika minut.


Otoskopie

Vyšetření zevního zvukovodu otoskopem.

Oftalmoskopie

Vyšetření očního pozadí. Je důležité zejm. u pacientů s vysokým tlakem a/nebo cukrovkou. Vylučujeme jím také sekundární postižení orgánů při cukrovce. 


webmaster