adresa
  Ordinace všeobecného praktického lékařství s. r. o.
Tepelská 867/3a
353 01 Mariánské Lázně
tel.: 774363844, 354622202
IČO 03409091
email:
 

Jazyk/language
česky
English


   
Ordinace všeobecného praktického lékařství s. r. o.


Diagnostické metody aktuálně dostupné v naší ordinaci
 

EKG:

K dispozici jsou 2 EKG přístroje. Přístroj se využívá k vyšetření elektrické aktivity srdce.
Je důležitým diagnostickým nástrojem zejména u:

Poruch srdečního rytmu:
 • Fibrilace síní
 • Flutter síní
 • Síňokomorové srdeční blokády
 • Vnitrokomorové srdeční blokády
 • Syndromy preexcitace
 • Nízká srdeřční frekvence vyvolaná léky

Poruch prokrvení srdce:
 • Akutní infarkt myokardu
 • Dlouhodobé potíže - angína pectoris

Dále:
 • Je možné klasifikovat známky poetížení levé srdeení komory
 • Zjistit elektrickou osu srdeční
 • Poznat některé nežádoucí vlivy léků
 • Poznat poruchy minerálního hospodářství krve 


webmaster