Populační program časného záchytu osteoporózy

Populační program časného záchytu osteoporózy

Osteoporóza je jedním z nejčastějších metabolických onemocnění, jehož výskyt a rozšíření v české populaci roste a bude nadále stoupat s prodlužující se délkou života.

Význam:

Podle dostupných údajů trpí v České republice osteoporózou 500 až 750 tisíc obyvatel, přičemž každá druhá žena a každý pátý muž ve věku nad 50 let utrpí osteoporotickou zlomeninu. Diagnostika a léčba tohoto onemocnění jsou v České republice výrazně méně dostupné než v ostatních zemích Evropské unie. Přestože riziko komplikací, jako jsou nízkotraumatické zlomeniny, je extrémně vysoké – ženy mají doživotní riziko 16 % pro zlomeninu proximálního femuru (s úmrtností přesahující 30 % v České republice) a 16 % pro kompresivní zlomeninu obratlového těla.

Kdo je zařazen do screeningu:

  • ženy rok po menopauze až do věku 59 let
  • muži ve věku 65 až 69 let

– je proveden anamnestický pohovor a standardizovaný dotazník FRAX2 garantovaný Společností pro metabolická onemocnění skeletu

  • ženy nad 60 let
  • muži nad 70 let
  • není třeba provádět dotazník FRAX2

Pokud je pacient/ka indikovaný/á k DXA na základě dotazníku FRAX2 a není v péči osteologického pracoviště nebo jiné odborné ambulance s osteoporózou, je možné jej/jí objednat k densitometrii.

Žádanka na densitometrii:

Pacient je dobré vybavit žádankou 06 – na žádance je nutné uvést, že je pacient/ka odesílán/a

v rámci populačního programu časného záchytu osteoporózy, nejlépe diagnóza Z13.9

Kontakt na pracoviště:

Pracoviště kostní denzitometrie

Ordinace všeobecného praktického lékařství s. r. o.

MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D. a kolektiv

Dragounská 12 (5. patro s výtahem)

350 02 Cheb

tel.: 608 010 656

Následná péče a sledování:

Zajišťuje odesílající lékař. Naše denzitometrické pracoviště je samozřejmě připraveno ke konzultacím.