Zásady při užívání antibiotik

Zásady při užíváních anrtibiotik

Antibiotika jsou léky, které ničí mikroorgasnismy typu bakterií nebo zpomalují jejich růst. Nejčastěji se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Přestože termín “antibiotikum” původně označoval pouze antimikrobiální látky přírodního původu, dnes se tento termín používá pro všechny látky s tímto účinkem, bez ohledu na jejich původu.

Z chemického hlediska jsou antibiotika různorodou skupinou látek. Antibiotika jsou účinná především proti bakteriím, ale některá jsou také účinná proti houbovým infekcím a parazitickým prvokům. Je důležité si uvědomit, že antibiotika neúčinkují na virová onemocnění.

Zásady správného užívání antibiotik jsou důležité pro zajištění jejich účinnosti a prevenci vzniku rezistence bakterií vůči těmto lékům.

Používat antibiotika pouze na bakteriální infekce:

Antibiotika nejsou účinná proti virovým infekcím, jako jsou nachlazení nebo chřipka.

Je důležité, aby antibiotika byla předepisována pouze tehdy, když je infekce způsobena bakteriemi.

Dodržovat předpis lékaře:

Antibiotika by měla být užívána přesně podle pokynů lékaře. Dodržovat dávkování, intervaly mezi dávkami a celkovou délku léčby.

Neukončovat léčbu předčasně:

I když se pacient cítí lépe, měl by dokončit celý předepisovaný cyklus antibiotik, aby byla zajištěna úplná eradikace infekce a zabránilo se vzniku rezistentních bakterií.

Neužívat antibiotika jiných osob:

Antibiotika jsou předepsána specificky pro jednotlivé pacienty a konkrétní infekce. Užívání antibiotik předepsaných jiné osobě může být neúčinné nebo škodlivé. Nepoužívat zbylá antibiotika:.

Zbylá antibiotika by neměla být uchovávána pro budoucí použití nebo užívána bez konzultace s lékařem.

Informovat lékaře o všech lécích a alergiích:

Pacient by měl lékaři sdělit, jaké léky aktuálně užívá a zda má nějaké známé alergie na antibiotika, aby bylo možné předejít nežádoucím reakcím a lékovým interakcím.

Správné skladování antibiotik:

Skladování antibiotik:

Antibiotika by měla být skladována podle pokynů uvedených na obalu nebo podle doporučení lékárníka (např. některá antibiotika je třeba uchovávat v chladu).

 • Připravili:
  Ing. Barbora Hess
  MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D.
  Ordinace všeobecného praktického lékařství s. r. o.
  Tepelská 867/3a 353 01
  Mariánské Lázně
  www.ovpl.cz