Diagnostika

Diagnostické metody aktuálně dostupné v naší ordinaci

Ultrasonografie

Diagnostický ultrazvuk používám v podstatě denně již mnoho let. Jeho použitím je možné již v prvním kontaktu s pacientem provézt řadu diagnosticky cenných vyšetření, které v celé řadě případů vedou přímo ke stanovení diagnózy. Je velmi přínosný k vyšetření bolestí břicha, podezření na žilní trombózu, ale i dalších akutních stavů, jako je třeba výpotek v osrdečníku, pohrudniční výpotek při selhávání srdce nebo těžkých plicních zánětech apod. K dispozici máme několik diagnostických ultrazvukových přístrojů, včetně přenosného, který je možné v případě potřeby složit a odnést např. domů k pacientovi.

Provádíme sonografii:
 • břicha
 • žilního a tepenného systému včetně krčních tepen
 • štítné žlázy
 • pohybového aparátu (šlach, svalů, kloubů)

 • Echokardiografie

  Jedná se o vyšetření srdce ultrazvukem. Dovedeme tak posoudit funkci srdečního svalu a víceméně vyloučit různé patologie.

  Echokardiografii provádíme u:
 • pacientů s vysokým krevním tlakem
 • u podezření na zánětlivé onemocnění srdce, výpotek v osrdečníku apod.
 • u pacientů se srdečním selháním k posouzení diuretické terapie

 • Elastografie

  Neinvazivní nebolestivá metoda spočívající na výpočetním hodnocení šíření akustických vln v tkáních při lehkém spontánním nebo vynuceném zatížení.
  Tato metoda je nyní dostupná zatím jen v naší ordinaci v Plesné

  Provádíme elastografii:
 • jater – k určení vlastností jaterního parenchymu, ev. lézí v něm se nacházejících
 • pohybového aparátu – šlach, svalů – kontraktury, záněty
 • štítné žlázy – bližší určení charakteru uzlů, ev. při podezření na malignitu
 • lymfatických uzlin, např, krku, třísel, kde je podezření na zhoubný proces
 • Hoterovská monitorace krevního tlaku

  Metoda je založena na přenosném přístroji, který má pacient zavěšený na těle a který mu v pravidelných intervalech měří krevní tlak, nejčastěji po dobu 24 hodin. Používáme ji k diagnostice vysokého tlaku, monitorování léčby za účelem její ev. úpravy, k diagnostice tzv. hypertenze bílého pláště.

  RTG disgnostika

  Úzce spolupracujeme s RTG pracovištěm MUDr. Rotta. Pacienti po pořízení snímku se zpravidla vracejí do naší ordinace, kde se nám zobrazí snímek na monitoru počítače. První „akutní“ posouzení RTG snímku provádím sám, později mám k dispozici (většinou v intervalu několika hodin) i popis odborného rentgenologa

  Počítačová spirometrie

  Umožňuje vyšetření plicních objemů, maximální výdechové rychlosti za sekundu a dalších parametrů, které jsou cenné k diagnostice eno monitorování léčby astmatu, chronické obstrukční choroby bronchopneumonální apod.. Může sloužit také odlišení dušnosti z příčiny plicní a srdeční.

  EKG

  Přístroj se využívá k vyšetření elektrické aktivity srdce. Je důležitým diagnostickým nástrojem u poruch srdečního rytmu, dále u nedokrevnosti srdečního svalu (srdeční infarkt), je možné klasifikovat známky přetížení levé srdeční komory apod.

  Monitorování spánkové apnoe

  Pacient je v naší ordinaci vybaven přístrojem, který mu ve spánku měří sycení krve kyslíkem v poměru k dechovému úsilí. Dokáže odhalit tzv. syndrom spánkového apnoe, který je, pokud není odhalen, příčinou mnoha zdravotních potíží.

  Doplerovské ultrazvukové měření kotníkových indexů

  Používáme k odhalování nebo posuzování ischemické choroby dolních končetin. Jedná se o závažnou a poměrně rozšířenou nemoc, která může vézt až k amputaci nohou.

  Měření kotníkových indexů oscilometrickou metodou

  Provádíme přístrojem BOSO, měříme současně na obou horních i dolních končetinách.
  Vyšetření je hrazené pojišťovnou v těchto případech:
  U pacientů nad 60 let s alespoň jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem (vysoký tlak, vysoký cholesterol…) 1x ročně
  U diabetiků 1x ročně v rámci jejich pravidelného sledování.
  U všech pacientů, které mají příznaky ischemické choroby dolních končetin.

  Oxymetrie

  Stanovení nasycení krve kyslíkem

  Otoskopie

  Vyšetření zevního zvukovodu ucha otoskopem.

  Oftalmoskopie

  Vyšetření očného pozadí oftalmoskopem.

  Oční tonometr

  Vyšetření očního tlaku. Provádíme zejm. při podezření na zelený zákal. Používáme např. v diagnostice příčiny bolestí hlavy.

  Oční refraktometr

  Orientační vyšetření optických vlastností oka.

  Perimetr

  Vyšetření vad sítnice. Toto vyšetřujeme např. u diabetiků, u pacientů s podezřením na roztroušenou sklerózu apod.

  Snellenova tabule

  Orientační zkouška ostrosti vidění.

  Pseudoisochromatické tabulky

  Test barvocitu.

  Orientační neurologické vyšetření

  Pravidelně provádme u diabetiků k prevenci tzv. diabetické polyneuropatie. Dále u podezření na neurologické poruchy, ke stanovení deficitu po cévních mozkových poruchách apod.

  Screeningová dermatoskopie

  Naše ordinace je vybavena dermatoskopem k diagnostice kožních lézí, zejm. prevenci zhoubného melanomu a bazaliomu.

  Laboratorní vyšetření dostupná v ordinaci do několika minut

  1. CRP – parametr ukazující na např. zánětlivý proces v těle
  2. INR (Quickův test) – ukazuje naředění krve např. u pacientů léčených warfarinem.
  3. Glykovaný hemoglobin – parametr ukazující dlouhodobou úroveň kompenzace
  cukrovky
  4. Glykémie – aktuální hodnota krevního cukru
  5. Troponin – látka uvolňující se z poškozené srdeční svaloviny. Ukazuje na možné
  poškození srdce, např. nedokrevností (srdeční infarkt)
  6. D-dimery – může ukázat např. krevní sraženinu v těle, jaká je při hluboké žilní trombóze
  a nebo plicní embolii
  7. Hladina Hemoglobinu (červeného krevního barviva)
  8. Průkaz Streptokoka typu A (častý původce angín)
  9. Vyšetření moče chemicky
  10. Vyšetření stolice na skryté krvácení
  11. Rychlotest ke stanovení protilátek proti Covid-19, ev. průkaz akutně probíhající infekce
  12. NT-pro-BNP – marker sledování srdečního selhání
  13. Test na Mycoplasmata – původce respiračních onemocnění
  14. Test na Calprotectin ve stolici – pomocný ukazatel při diagnostice zánětlivých střevních onemocnění
  15. Test na Helicobacter Pylori ve stolici – u dyspeptického syndromu horního typu