Závodní péče

Závodní péči je možné s naší společností nasmlouvat po dohodě s Ing. Barborou Hess, ev. jednatelem.

Organizace závodní péče:

  • Prohlídku v rámci závodní péče je třeba domluvit s dostatečným předstihem, nejlépe minimálně několika dnů. Termín je možné domluvit s našimi sestrami.
  • Pokud je pracovník registrován u jiného praktického lékaře, musí od něj donést aktuální výpis z dokumentace. Bez toho nemžůe být prohlídka provedena.
  • Pokud se pracovník dostaví včas na smluvený termín, budeme se snažit jej přijmout do ordinace ihned. Jelikož musíme přednostně ošetřit pacieny s akutními potížemi, může se stát, že tento termín nebudeme moci dodržet. To bohužel nemůžeme ovlivnit.
  • Rozhodnutí o způsobilosti / nezpůsobilosti k práci vyplníme na formulář dle zákonné normy. Pokud si pracovník tento formulář nepřinese, můžeme jej vyhotovit.
  • Před většinou pracovně-lékařských podmínek požadujeme donesení čerstvé ranní moče. Její rozbor je hrazen z rozpočtu naší ordinace.

Jsme nositeli Certifikátu pracovního lékařství.