Ceník

Ceník zdravotních výkonů platný od 15. 5. 2024
Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání na žádost pacienta (vstupní, výstupní, mimořádná; mimo smluvní závodní péči)500 Kč
Vystavení Zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství300 Kč
Lékařská prohlídka k vydání Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel500 Kč
Lékařská prohlídka k vydání Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu800 Kč
Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu na vysoké škole300 Kč (za libovolný počet přihlášek v jednom kalendářním roce)
Stanovení CRP z kapilární krve analyzátorem SMART v ordinaci (pro samoplátce) 200 Kč
Stanovení INR z kapilární krve analyzátorem CUBE-S nebo Quick Read Go v ordinaci (pro samoplátce)200 Kč
Test na průkaz kardiálního troponinu I (cTnI)300 Kč
Test na D-dimery400 Kč
Moč analyzátor pro samoplátce30 Kč
Stanovení glykémie z kapilární krve glukometrem na přání pacienta40 Kč
Aplikace Adacel Polio850 Kč
Analgeticko-myorelaxační infůze (samoplátce)180 Kč
Stanovení HbA1c z kapilární krve analyzátorem SMART v ordinaci (pro samoplátce a pacienty VZP)250 Kč
Infúze při akutních dyspeptických potížích horního typu pro samoplátce200 Kč
Obstřik (periferní nervové bloky apod.) – samoplátce120 Kč
Aplikace Procain penicillinu (samoplátce)70 Kč
Aplikace Retarpenu (smoplátce)250 Kč
Provedení Holterovské monitorace krevního tlaku na přání pacienta400 Kč
Provedení Holterovské monitorace EKG na přání pacienta900 Kč
Test na skryté krvácení ve stolici pro samoplátce100 Kč
Stanovení CRP a Hemoglobinu zároveň z kapilární krve analyzátorem SMART v ordinaci (pro samoplátce)200 Kč
EKG na žádost pacienta180 Kč
Aplikace očkovacích látek, které si přinesl pacient zdarma
Nepovinné očkovánícena vakcíny dle aktuálního ceníku distributora vakcín
Očkování proti klíšťové encefalitidě750 Kč / 1 vakcínu
Očkování proti chřipce dle novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pacienti nad 65 let, po splenektomii, transplantaci krvetvorných buněk, se závažným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin, diabetici a pacienti umístění v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech pro seniory zdarma
Očkování proti chřipce – pacienti nespadající do žádné z výše uvedených kategorií250 Kč
Infuze s vitamínem C750 Kč
Sepsání Návrhu na lázeňskou léčbuzdarma
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta300 Kč
Vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovnu (např. hodnocení úrazu)800 Kč
Ostatní vystavení potvrzení na žádost pacienta500 Kč
Ošetření pacientů v případech, kdy ordinace nemá smluvní vztah s pojišťovnou pacienta200 Kč
Závodně-preventivní péčedle smluvních podmínek ve smlouvě se zaměstnavatelem
SONO břicha na přání pacientazdarma po odsouhlasení lékařem u pacientů, kteří chodí na pravidelné preventivní prohlídky
SONO žil dolních končetin na přání pacientazdarma po odsouhlasení lékařem u pacientů, kteří chodí na pravidelné preventivní prohlídky
SONO krčních tepen na přání pacientazdarma po odsouhlasení lékařem u pacientů, kteří chodí na pravidelné preventivní prohlídky
Triplexní SONO cév dolních končetin na přání pacientazdarma po odsouhlasení lékařem u pacientů, kteří chodí na pravidelné preventivní prohlídky
SONO štítné žlázy na přání pacientazdarma po odsouhlasení lékařem u pacientů, kteří chodí na pravidelné preventivní prohlídky
SONO kloubů, šlach apod. na přání pacientazdarma po odsouhlasení lékařem u pacientů, kteří chodí na pravidelné preventivní prohlídky
Elastografie jater na přání pacientazdarma po odsouhlasení lékařem u pacientů, kteří chodí na pravidelné preventivní prohlídky
Vyšetření přístrojem na spánkovou apnoe u samoplátců1000 kč
SONO pohrudnice na přání pacientazdarma po odsouhlasení lékařem u pacientů, kteří chodí na pravidelné preventivní prohlídky
ECHO srdce na přání pacientazdarma po odsouhlasení lékařem u pacientů, kteří chodí na pravidelné preventivní prohlídky
Zařízení léčení v Německudle individuální dohody
Organizace neurální terapie v Německu2000 kč
Vyplnění potvrzení na AOK100 kč
Vyšetření, ošetření, prohlídka, administrativní úkony mimo ordinační dobu1000 Kč
Kopírování ze zdravotní dokumentace2 Kč / 1 stránku
Výpis ze zdravotní dokumentace v německém jazyce400 Kč

pdf