GE Vivid 7

Celkový dojem

Velmi dobře manipulovatelný, i když stále větších rozměrů. Oproti Vivid 3 se liší designem a uživatelským rozhraním. Dílenské zpracování je velmi kvalitní. Příkon 1,3 kW, hluková hladina střední až vyšší.

Ovládání

Oproti Vivid 3 je ovládací pult lichoběžníkového tvaru. Klávesnice zůstává vlevo a trackball vpředu vpravo. Rozmístění dalších tlačítek je trochu ergonomičtější. Nejvíce vpředu je tlačítko „freeze“, velmi dobře a intuitivně dosažitelné. Horší už je to s umístěním gainu (nazvaného zde „2D“) a dopler gainu (nazvaného zde „aktive gain“), které jsou umístěny za sebou vzadu vlevo od trackballu. Color doppler, CW, PW a další tlačítka jsou rovněž umístěny za trackballem. Pacienta registrujeme přes tlačítko „New exam“ hned za klávesnicí vlevo. Doplňkové volby byly přeneseny z dolní části monitoru do dvou samostatných jednořádkových LCD displayů na vertikální části pultu vzadu. Dolní LCD display je ovládán pěti tlačítky a horní čtyřmi otočnými knoflíky. Depth a Zoom jsou umístěny pvravo vzadu, v při pravém okraji najdeme ovládání rozdělení obrazovky, které zde spotřebovalo 3 tlačítka: „Act Win“, Act Mode“ 1/2/4. TGC je umístěno za klávesnicí téměř uprostřed.

Zobrazení: abdominální sonda

Vivid 7 považuji především za kardiologický přístroj. zobrazení abdominální sondou je celkem slušné, nedosahuje však kvality Logiq 7. Stručně řečeno, abdominální sonda se dá použít, na gastroenterologii bych však volil raději jiný přístroj. Doppler na abdominální sondě je živý, lehce nepřesný. Obraz sám je často zrnitý, s menším vykreslením detailů. Doporučuji pečlivé nastavení grey scale map nebo color map.

Zobrazení – lineární sonda

Kontrastní vykreslení se slušnými detaily. Doppler živý, přesný, režim angio mode velice dobře použitelný např. pro znázornění vaskularizace. PW dopller dává přesnou, dobře znázorněnou křivku. Žilní ultrazvuk je s touto sondou dobře proveditelný, doporučuji však pečlivé nastavení před začátkem vyšetření.

Zobrazení – sektorová sonda

Sektorová sonda poskytuje kvalitní obraz na přístroje tohoto typu a tohoto data výroby. Color, PW i SW dopller fungují na této sondě výborně. Obraz je kontrastní, i detaily jsou vidět celkem dobře.

Závěrečné hodnocení

Pokud bych chtěl Vivid 7 označit jako „kardiologický“, přidal bych ještě označení „cévní“, zvláště vhodný pro arteriální dupplex. Pro ne úplně náročná vyšetření břicha je také užitečný. Dominuje zde echo s velmi dobrou sektorovou sondou.