Podběl

Tussilago farafara

Výborný lék na dráždivý kašel a katary.
Uvolňuje dýchání a napomáhá vykašlávání hlenů.
Působí proti zánětu.
Lze jej dobře využít při bolestivém kašli, chronické bronchitidě a rozedmě plic.

Pozitivní účinky:
Antibakteriální aktivita podbělu byla prokázána proti různým gramnegativním bakteriím včetně Staphylococcus aureus, Proteus hauseri, Bordetella pertussis, Pseudomonas aeruginosa a Proteus vulgaris.
Protizánětlivá aktivita srovnatelná s indometacinem, zjištěná v Selyeho experimentálním testu chronického zánětu, byla byla přisuzována ve vodě rozpustným polysacharidům v podbělu. Slabá akutní protizánětlivá aktivita byla zaznamenána při testování proti karagenanem indukovanému poškození tlapek potkanů.
Bylo zjištěno, že tussilagin je silným kardiovaskulárním léčivem. Uvádí se, že je podobný účinku dopaminu, ale bez tachyfylaxe. Byla také pozorována kardiovaskulární a respirační stimulace.

Těhotenství a kojení:
Podběl není vhodné užívat během těhotenství a kojení.

Nežádoucí účinky:
Obsahuje pyrrolizidinové alkaloidy, které mohou při nadužívání působit genotoxicky, carcinogenně a hepatotoxicky. Toto zjištění však vychází ze studie, která byla později zpochybněna s tím, že mohlo jít o alkaloidy obsažené ve Starčeku.
Podběl není běžně používán jako potravina, ale je uveden v seznamu Rady Evropy jako zdroj přírodního potravinářského aromatu (kategorie „přírodní aroma“). Tato kategorie označuje, že ačkoli je podběl povolen pro použití jako potravinářské aroma, nejsou k dispozici dostatečné údaje pro posouzení toxicity.

Interakce s léky:
Nejsou známy

Užívání:
Sirup 2-8 ml (tekutý extrakt 1 : 4 v sirupu) třikrát denně.
Tinktura 2-8 ml (1 : 5 ve 45% alkoholu) třikrát denně.
Tekutý extrakt 0,6-2,0 ml (1 : 1 v 25% alkoholu) třikrát denně,

Literatura:
Didry N et al. Components and activity of Tussilago farfara. Ann Pharm Fr 1982; 40: 75–80.
De Smet PAGM. Toxicological outlook on quality assurance of herbal remedies. In: Adverse Effects of Herbal Drugs, vol 1. Berlin: Springer Verlag, 1992.
Yi-Ping L, Wang Y-M. Evaluation of tussilagone: a cardiovascularrespiratory stimulant isolated from Chinese herbal medicine. Gen Pharmacol 1988; 19: 261–263.
Wang Y-M. Pharmacological studies of extracts of Tussilago farfara L. II Effects on the cardiovascular system. Acta Pharm Sin 1979; 5: 268–276.
Engalycheva E-I et al. Anti-inflammatory activity of polysaccharides obtained from Tussilago farfara L. Farmatsiya 1982; 31: 37–40.
Didry N, Pinkas M. Antibacterial activity of fresh leaves of Tussilago spp. Bull Soc Pharm (Lille) 1982; 38: 51–52.
Hirono I et al. Carcinogenic activity of coltsfoot, Tussilago farfara L. Gann 1976; 67: 125–129.