D-dimery

D-dimery

Co jsou to D-dimery?

D-dimery jsou fragmenty kříženého fibrinu, který se tvoří při rozpadu sraženin ve vaskulárním systému. Tyto fragmenty jsou přítomny v těle v malém množství, ale jejich hladina se významně zvyšuje v přítomnosti trombotických procesů.

Proč je stanovujeme?

Nejčastěji u pacientů, u kterých máme podezření na plicní embolii a/nebo hlubokou žilní trombózu. Jedná se však pouze o orientační test, který nám napoví a není podle něj možné stanovit definitivní diagnózu.

Kdy mohou být D-dimery zvýšené?

  • Hluboká žilní trombóza (HŽT): Při vzniku krevní sraženiny v hlubokých žilách dolních končetin se uvolňují d-dimery do krve.
  • Plicní embolie (PE): Plicní embolie je stav, kdy se krevní sraženina dostane do plicních cév a blokuje průtok krve. Přítomnost PE může vést k významnému zvýšení hladiny d-dimerů.
  • Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC): DIC je potenciálně život ohrožující stav, při kterém dochází k nekontrolované tvorbě krevních sraženin a zároveň k nadměrnému krvácení. V případě DIC jsou hladiny d-dimerů obvykle výrazně zvýšené.
  • Trauma a chirurgické zákroky: Po těžkém traumatu nebo operaci může dojít k aktivaci srážení krve a uvolnění d-dimerů.
  • Rakovina: Některé formy rakoviny, zejména pokročilé stadium nádorů, mohou aktivovat srážení krve a zvýšit hladinu d-dimerů.

Falešně pozitivní výsledky:

Zvýšené d-dimery nejsou specifické pouze pro trombotická onemocnění a mohou se objevit i v jiných stavech, jako je těhotenství, zánět, srdeční choroby, jaterní onemocnění nebo dokonce po fyzické aktivitě.

Poznámka:

Je třeba poznamenat, že stanovení d-dimerů je pouze screeningový test a nemůže poskytnout definitivní diagnózu. Může však pomoci zúžit možné diferenciální diagnózy a rozhodnout o dalším postupu při podezření na tromboembolické onemocnění.