Režimová opatření při chronické žilní nedostatečnosti


Chronická žilní nedostatečnost

Co to je chronická žilní nedostatečnost?
Zvýšení krevního tlaku v žilách dolních končetin. Žíly odvádějí krev, např. právě z nohou směrem do srdce. V tomto případě návrat krve do srdce vázne a proto vzniká vyšší tlak v žílách (městnání). Těmito problémy trpí každý druhý člověk.Jak se projevuje:
Pocity únavy a tíhy v nohou, křeče (zejm. v noci), bolesti nohou, otoky, pocity mravenčení. Povrchové žíly se rozšiřují a vznikají varixy. Kùže mění barvu (modrá, hnědá), ztrácí elasticitu, vznikají exémy, dermatitidy, mùže vzniknout bércový vřed.Co chronickou žilní nedostatečnost zpùsobuje a zhoršuje:

Neovlivnitelné:Ovlivnitelné:
DědičnostNadváha
VěkDlouhé stání nebo i sezení
Hormony (u žen)Kouření
 Nedostatek pohybu
 Opakované zácpy
 Proběhlá žilní trombóza

REŽIMOVÁ OPATřENÍ PŘI CHRONICKÉ ŽILNÍ NEDOSTATEčNOSTI DOPORUčUJEME

 • nosit zdravotní kompresivní podkolenky
 • snížit nadváhu
 • cvičení a vhodný pohyb (např. chùze, jízda na kole, protahování)
 • večer dát na 10 min. nohy do zvýšené polohy
 • nekouřit, zvýšit přísun vitamínu C a rutinu

OMEZIT

 • nošení vysokých podpatkù a těsných kalhot nebo punčoch
 • konzumaci polotovarù a přidaných cukrù
 • dlouhodobé stání a sezení, přílišné teplo nebo chlad
 • nevhodné sporty (např. fotbal, tenis, squash, běh, lyžování)

VHODNÉ POTRAVINY A NÁPOJE

 • dostatek syrového ovoce a zeleniny
 • kvalitní bílkoviny a sacharidy, pohanka
 • v prùběhu dne pít přiměřené množství nealkoholických nápojù