Menu

Režimová opatření při chronické žilní nedostatečnosti


Chronická žilní nedostatečnost

Co to je chronická žilní nedostatečnost?
Zvýšení krevního tlaku v žilách dolních končetin. Žíly odvádějí krev, např. právě z nohou směrem do srdce. V tomto případě návrat krve do srdce vázne a proto vzniká vyšší tlak v žílách (městnání). Těmito problémy trpí každý druhý člověk.Jak se projevuje:
Pocity únavy a tíhy v nohou, křeče (zejm. v noci), bolesti nohou, otoky, pocity mravenčení. Povrchové žíly se rozšiřují a vznikají varixy. Kùže mění barvu (modrá, hnědá), ztrácí elasticitu, vznikají exémy, dermatitidy, mùže vzniknout bércový vřed.Co chronickou žilní nedostatečnost zpùsobuje a zhoršuje:

Neovlivnitelné:Ovlivnitelné:
DědičnostNadváha
VěkDlouhé stání nebo i sezení
Hormony (u žen)Kouření
 Nedostatek pohybu
 Opakované zácpy
 Proběhlá žilní trombóza

REŽIMOVÁ OPATřENÍ PŘI CHRONICKÉ ŽILNÍ NEDOSTATEčNOSTIDOPORUčUJEME

OMEZIT

VHODNÉ POTRAVINY A NÁPOJE