Vyšetření stolice na skryté krvácení

Informace pro pacientny k Holterovskému monitorování krevního tlaku

Co je to tzv. Holter tlaku?

Jedná se o dlouhodobé (nečastěji 24-hodinové) měření krevního tlaku. Sestřička Vás vybaví přístrojem, který provádí v pravidelných intervalech (nejčastěji hodinových) měření Vašeho krevního tlaku. Tento přístroj máte po celou dobu (24 hodin) u sebe, na paži pak máte připevněnou manžetu, kterou přístroj nafukuje. Všechna měření jsou zaznamenána v paměti přístroje a poté, co jej (nejčastěji druhý den) sestra odpojí, jsou data přenesena do počítače a měření je vyhodnoceno. Na základě těchto dat mùžeme zjistit, zda je nebo není léčba Vašeho vysokého tlaku optimální a poté popřípadě provést potřebné změny. Mùžeme také odlišit tzv. hypertenzi bílého pláště, která se vyskytuje asi u 13 % populace. U těchto pacientù opakovaně měříme v ordinaci vysoký tlak a přitom jsou hodnoty jejich krevního tlaku mimo ordinaci normální.

Jak toto měření provádíme?

Naše sestřička Vás objedná na určitý den. V ten den si na sebe vezměte volnější oblečení. Sestra Vás v ambulanci vybaví popruhem, který je možné umístit pod oblečení a na kterém je připevněn relativně malý přístroj. Ten je hadičkou spojen s manžetou na měření tlaku, která je umístěna na paži. Po zapojení přístroje probíhá měření. Po dobu měření (24 hodin) přístro bude v pravidelných intervalech nafukovat manžetu na paži. V době měření je nejlepší ustat s tělesnou aktivitou (pokud to pùjde) a nechat přístroj změřit tlak. Pokud přístroj vyhodnotí, že měření tlaku pravděpodobně neproběhlo správně, provede měření znovu. V takovémto případě zjistíte, že přístroj nafoukne manžetu vícekrát (nejčastěji dvakrát) po sobě.

Co dělat a nedělat při měření:

Pokud možno, přístroj neodpojovat a měření nepřerušovat. V případě potřeby lze zavolat na náš „akutní“ mobil 774363844. Tento mobil máme často během dne zapnutý, pokud ne. Napiště sms a zavoláme při nejbližší příležitosti zpět. Pokud budete nuceni z nějakého naléhavého dùvodu měření přerušit, stisknete jediné tlačítko přístroje po dobu 10 minut. Přístroj se vypne. Pak sundejte popruh a přístroj umístěte na bezpečné místo. Baterie ponechejte v přístroji. Co nejdříve jej doneste do naší ordinace.