Pelargonie proti nachlazení – výsledky studií

Prokázané účinky Pelargonium sidoides

V roce 2017 byly v odborném časopise Alternative Therapies In Health And Medicíně publikovány výsledky dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, radomizované studie, mající potvrdit/nepotvrdit příznivý účinek extraktu r rostliny Pelargonium sidiodes na běžné nachlazení. Do studie bylo zařazeno 52 pacientů, kteří byli podle náhody rozděleny do 2 skupin: jedna dostávala skutečný extrakt, druhá placebo. Ani pacienti, ani ten, kdo jim kapky podával nevěděli, zda se jedná o extrakt nebo zda se jedná o placebo.

Po 5 dnech bylo ve skupině pacientů, kteří dostávali extrakt 90% klinicky uzdravených, ve skupině s placebem poue 21%. Pracovní neschopnost byla u pacientů, kteří dostávali skutečný extrakt nižší (průměrně 6,4 dnu oproti 8,3 dnu u pacientů léčených placebem).

Podobných studií bylo provedeno několik. U pacientů s akutní bronchitidou (zařazeno 468 dospělých pacientů) a v jiné studii se stejným onemocněním (zařazeno 400 dětí). Jednalo se opět o palcebem kontrolované studie. Výsledek byl výrazně pozitivní ve prospěch pacientů léčených tímto bylinným extraktem. Kromě mírných, zřídka se objevujících zažívacích potížích nebyly v těchto studiích pozorovány vůbec žádné nežádoucí účinky.

Pelargónie rostou zejména v jižní Americe a jejich účinky jsou již dávno známy především domorodým obyvatelům. Ti je používají k léčbě jak respiračních onemocnění, tak některých nemocí gastrontestinálních, např. průjmů, vředů, ale jsou užitečné i ke zmírnění menstruačních potíží..

Obsahují látky odvozené od kyseliny galové, flavonoidy, kumariny, monoterpeny a seskviterpeny.

Imunostimulační účinek těchto rostlin byl publikován již v roce 2007.  Ještě před tím, byla opakovaně prokázána antibakteriální aktivita in vitro pokusu.

Literatura:

Riley DS et al.: Efficacy and Tolerability of High-dose Pelargonium Extract in Patients With the Common Cold. Altern Ther Health Med. 2017 Oct 21.

Kayser O, Kolodziej H. Antibacterial activity of extracts and constituents of Pelargonium sidoides and Pelargonium reniforme. Planta Med. 1997; 63(6): 508–510.

Matthys H, Eisebitt R, Seith B, Heger M. Effi cacy and safety of an extract of Pelargonium sidoides (EPs 7630) in adults with acute bronchitis. A randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Phytomedicine. 2003; 10(Suppl 4): 7–17.

Timmer A, Gunther J, Motschall E, Rucker G, Antes G, et al. (2013) Pelargonium sidoides extract for treating acute respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev 10: Cd006323.

Agbabiaka TB, Guo R, Ernst E (2009) Erratum to ‘‘Pelargonium sidoides for acute bronchitis: A systematic review and meta-analysis’’ [Phytomedicine 15 (2008) 378–385]. Phytomedicine 16: 798-799.

Kamin W, Maydannik VG, Malek FA, Kieser M. Efficacy and tolerability of EPs 7630 in patients (aged 6–18 years old) with acute bronchitis. Acta Paediatr. 2010; 99(4): 537–543.

Lizogub VG, Riley DS, Heger M (2007) Efficacy of a pelargonium sidoides preparation in patients with the common cold: a randomized, double blind, placebo-controlled clinical trial. Explore (NY) 3: 573-584.

Barrett B, Brown R, Rakel D, Rabago D, Marchand L, et al. (2011) Placebo effects and the common cold: a randomized controlled trial. Annals of family medicine 9: 312-322.

Kolodziej H (2007) Fascinating metabolic pools of Pelargonium sidoides and Pelargonium reniforme, traditional and phytomedicinal sources of the herbal medicine Umckaloabo®. Phytomedicine 14 Suppl 6: 9-17.

Kayser O, Kolodziej H, Kiderlen AF (2001) Immunomodulatory principles of Pelargonium sidoides. Phytother Res 15: 122-126.

Moyo M, Van Staden J (2014) Medicinal properties and conservation of Pelargonium sidoides DC. J Ethnopharmacol 152: 243-255.