troponin

Co znamená stanovení troponinu?

Troponin je protein, který hraje klíčovou roli při svalové kontrakci, zejména v srdečním svalu. Jeho přítomnost a hladina v krvi jsou důležitými ukazateli srdečních poškození, zejména infarktu myokardu (srdečního záchvatu).

Při srdečním infarktu dochází k poškození srdečního svalu, což vede ke zvýšenému uvolňování troponinu do krevního oběhu. Měření hladiny troponinu v krvi se používá k potvrzení diagnózy infarktu myokardu a také k určení rozsahu a závažnosti poškození srdečního svalu.

Zvýšený troponin v krvi je tedy obvykle znakem poškození srdečního svalu.

Srdeční infarkt se vyskytuje, když céva, která zásobuje srdeční sval krví, je buď zcela nebo částečně uzavřena. Tento uzávěr zabraňuje přívodu kyslíku a živin do srdečního svalu, což vede k poškození buněk srdečního svalu. Během tohoto procesu dochází k uvolňování troponinu z poškozených buněk do krevního oběhu.

Kromě srdečního infarktu mohou být zvýšené hladiny troponinu také způsobeny jinými srdečními příhodami, jako je nestabilní angina (předzvěst srdečního infarktu), srdeční selhání, závažná srdeční arytmie, zánět srdečního svalu (myokarditida) nebo jiné příčiny poškození srdečního svalu.

Kdy stanovujeme troponin?

Tento marker stanovujeme nejčastěji u pacientů, kteří udávají bolesti na hrudi, abychom vyloučili akutní infarkt myokardu. Stanovení je možné ve všech našich ordinacích a je záležitostí několika minut