O nás

MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D.

Vedoucí lékař, jednatel.

 • Vystudoval lékařskou fakultu v Plzni, pracoval na Interní klinice FN Plzeň, přednášel na Ústavu Imunologie a spolupracoval na výzkumném projektu s Psychiatrickou klinikou FN Plzeň, dále s Onkologickou klinikou FN Plzeň.
 • V r. 2007 získal titul „doktor věd“ (Ph.D.).
 • V roce 2007 odešel pracovně do Německa, kde pracoval jako odborný lékař na interním oddělení, sloužil na jednotce intenzivní péče a pohotovostní chirurgické ambulanci. Dále byl zaměstnán na Záchranné službě Plzeňského kraje a nyní provozuje soukromou praxi v Mariánských lázních. Má německou aprobaci z interny, českou z praktického lékařství. Pravidelně slouží pohotovostní služby v německých nemocnicích na jednotce intenzivní péče a případně na interním oddělení, kde je stále v kontaktu s akutní medicínou.
 • Je autorem 37 odborných článků, z toho 4 v prestižních světových časopisech, několika kapitol v odborných medicínských knihách, 91 přednášek nebo posterů na odborných kongresech. Ve volném času se věnuje astrofotografii, teoretické fyzice a platonovské filosofii.
 • Mluví anglicky, německy, španělsky, ovládá latinu, částečně ruštinu.
 • Víkendově studuje cévní diagnostiku na univerzitní klinice v Regensburgu.
 • V únoru 2019 získal plaketu DEGUM (německá lékařská společnost pro sonografii) v oboru cévní sonografie.
 • Od r. 2022 je odborným asistentem na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity.

Členství v odborných společnostech:

Účast na vzdělávacích akcích a stážích


MUDr. František Hlavatý

 • Lékař
  Má český certifikát z vnitřního lékařství, připravuje se na atestaci z praktického lékařství
 • Slouží pohotovostní služby v Nemocnici Cheb
 • Hovoří anglicky, německy

MUDr. Vladimír Kadlec

 • Má atestaci z vnitřního lékařství.
 • Pravidelně pečuje o pacienty na Interním oddělení.
 • Hovoří anglicky, německy a rusky.

MUDr. Jiří Šmejkal, Ph.D.


MUDr. Kamil Dvořák, DiS.

 • Zabývá se bolestmi pohybového aparátu, manuální medicínou a fyzioterapií.

MUDr. Petr Simeon Gajdoš

 • Vystudoval Lékařskou fakultu v Plzni.
 • Pracuje v oboru urgentní a intenzivní medicíny v HCA Healthcare v Anglii a v České republice slouží na Záchranné službě Plzeňského kraje.
 • Často cestuje po světě a studuje medicínu jiných kultur.
 • Dále provozuje soukromou ambulanci v Plzni a Praze, kde se zabývá pacienty, kterým jinde nepomohli. K tomu využívá také léčebné metody běžně nedostupné v České republice díky síti kontaktů po celém světě.

Kolektiv sester

 • Hana Charvátová
 • Jana Křemenová
 • Ivana Mlejnková
 • Michaela Schallerová
 • Adriana Máchová
 • Jaroslava Černá

Administrativní pracovnice:

Ing. Barbora Hess


 • Administrativní pracovnice a asistentka lékařů našich ordinací
 • Majitelka a jednatelka firmy Point of Care Medical, s. r. o,
 • Autorka nebo spoluautorka doporučení a informačních materiálů pro pacienty.
 • Hovoří anglicky, německy, francouzsky a rusky.
 • Má na starosti řízení provozu ordinací po technické a ekonomické stránce.

Autorem obrazů v našich ordinacích je Jarmila Kučerová


Odborné časopisy odebírané v našich ordinacích:

 • European Journal of Ultrasound
 • MedWelt
 • Forschritte der Medizin
 • Deutsches Ärzteblatt
 • Tempus Medicorum
 • Practicus
 • Der Hausarzt
 • CME
 • Der Algemeinarzt
 • Ärztliches Journal
 • Der niederlassene Arzt
 • Arzt und Wirtschaft
 • Ärztliche Zeitungen
 • Medical Tribune
 • Praxis Depeche
 • Bayerisches Ärzteblatt